TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00019 (Sportcsarnok energetikai korszerűsítése)

Kedvezményezett: Sellye Város Önkormányzat (7960 Sellye, Dózsa György u. 1.)

Konzorciumi partner: Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (7621 Pécs, Széchenyi tér 9.)

A projekt címe: A sellyei alapfokú oktatási intézményhez kapcsolódó épület energetikai korszerűsítése

Pályázati azonosító szám: TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00019.

A szerződött támogatás összege: 155.023.990,- Ft.

Támogatási intenzitás: 100 %.

Megvalósulás helye: 7960 Sellye, Bodonyi u. 10.

A pályázat benyújtása: 2017.10.16.

Támogatói döntés: 2018.06.18.

A Támogatási Szerződés hatályba lépése: 2018.11.09.

A projekt futamideje: 2018.10.01. – 2021.12.29.

Közreműködő szervezet (KSZ): Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóság

A fejlesztés célja a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő épület energiahatékonyságának növelése. Az ingatlan a Kiss Géza Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény által használt sportcsarnok. A város olyan alapintézményéről van szó, aminek funkcióját és feladatát hosszú távon kívánja az Önkormányzat fenntartani. A fenntarthatóság szempontjából a legfontosabb feladat az épület energia veszteségeinek csökkentése és a hőtermelés optimalizálása.
Az intézményt magába foglaló épület jelenlegi állapotban az épület épületfizikai vonatkozásában nem felel meg sem a kor követelményeinek, sem a szabályozási környezetben rögzített elvárásoknak. A fejlesztés rövid távú közvetlen céljai: a fosszilis energiahordózókból származó üvegházhatású gázok (ÜGH) kibocsátásának csökkenése, a középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése, primerenergia felhasználás csökkenése, az önkormányzati intézmény fenntartási költségeinek csökkenése, az épület energetikai jellemzőinek javításával energia megtakarítás elérése, ezáltal pedig az erőforrások racionalizálása, egy gazdaságilag hatékonyabb intézményműködés, intézményi infrastruktúra biztosítása, továbbá a településkép fejlesztése, az épített környezet minőségének javítása. A fejlesztés hosszú távú közvetett céljai: az épületet használók komfortérzetének és a dolgozók munkafeltételeinek javulása, magasabb színvonalú elérhető helyi szolgáltatás által a helyi közösségi élet erősítése, lakosság szemléletformálása, környezettudatos szemlélet elterjedése, fejlődése, a környezeti terhelések csökkentése.
A projektben vállalt önállóan támogatható tevékenységek:
- önkormányzati tulajdonú tornaterem energiahatékonyság-központú fejlesztése a külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által (utólagos szigetelés és nyílászárók cseréje),
- maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából: napelemek és tartóelemeik beszerzése és telepítése.
Kötelező, önállóan nem támogatható tevékenységek:
- akadálymentesítés: a fejlesztés során projektarányos akadálymentesítés valósul meg,
- nyilvánosság biztosítása,
- képzési anyag kidolgozása, képzés tartása.

Tervezés, közbeszerzés, műszaki ellenőr, projektmenedzsment.

A kivitelezés során Sellye Város Önkormányzat vállalja 6 fő helyi hátrányos helyzetű lakos bevonását a projektbe, melyet a közbeszerzési ajánlattételi felhívásban is megjelenít.