TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006 (Kistermelői piac létesítése)

Kedvezményezett: Sellye Város Önkormányzat

Konzorciumi partner: Baranya Megyei Önkormányzat

Projekt azonosító: TOP -1.1.3-16-BA1-2017-00006

Projekt címe: Piac és az ahhoz szükséges alapinfrastruktúra kialakítása Sellyén

Támogatási összeg: 149.999.998 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete 144/2017. (VI.29.) számú KT határozatával döntött „Helyi gazdaságfejlesztés” című és TOP-1.1.3-16 azonosító számú pályázat benyújtásáról.
A képviselő-testület döntését követően Sellye Város Önkormányzat 2017. augusztus 9. napján a támogatási kérelmet a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatallal konzorciumban benyújtotta, és TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006 azonosítószámon került regisztrálásra.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő – testülete 172/2017. (VIII.17.) számú KT határozatával jóváhagyta a tárgyi pályázatara vonatkozó Együttműködési megállapodást, mely a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatallal került megkötésre.

A projekt 2017. december 13. napján kelt támogatói döntés értelmében, Sellye Város Önkormányzat, mint kedvezményezett a projekt megvalósítása érdekében bruttó 149.999.999.-Ft összegű támogatásban részesült.

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018. május 01., a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.09.30.

Projekt rövid összefoglalása:

A járás gazdasági fejlődésének és foglalkoztatottsági helyzetének elősegítése érdekében Sellye Város Önkormányzat piaccsarnok létrehozását tervezi.

A piac értékesíti színteret jelent a térség termelői, kiskereskedői számára, ezáltal kereslet ösztönző hatása van. A projekt önmagában 1 új munkahelyet teremt elősegítve a térség foglalkoztatási helyzetének javítását. A konkrét gazdaságfejlesztési cél mellett a piac épületének belvárosban való elhelyezésével a projektnek jelentős szerepe van a városkép alakításában. A piac és környezete közösségi színtér, melynek komoly közösségformáló szerepe van.

Önállóan támogatható tevékenységek keretében sor kerül egy új építésű piaccsarnok létrehozására a jogszabályi előírások szerinti parkoló férőhelyek kialakításával. Választható tevékenységként beszerzésre kerülnek a piac működéséhez szükséges alapvető eszközök. Megvalósításra kerülnek a felhívás által elvárt kötelező tevékenységek, mint az akadálymentesítés, az épület az energiahatékonysági szempontok szerint kerül tervezésre és kivitelezésre, megújuló energiaforrás beépítésre kerül. Sor kerül a kötelező nyilvánosság biztosítására. A térség gazdasági helyzetéből adódóan elektromos töltőállomás létesítésére nincs igény. A projekt eleget tesz a felhívás által elvárt horizontális követelményeknek.

A megépülő piac üzemeltetését Sellye Város Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. fogja végezi, az Önkormányzattal kötendő üzemeltetési szerződésben foglaltak szerint.