KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00220 (ASP központ)

A projekt címe: Sellye Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása
Pályázati azonosító szám: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00220.
Kedvezményezett: Sellye Város Önkormányzat (7960 Sellye, Dózsa György u. 1.)
Megvalósulás helye: 7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1., Széchenyi u. 26., 7967 Drávafok, Fő u. 1.
A projekt futamideje: 2016.10.03. – 2018.06.30.
A pályázat benyújtása: 2016.09.29.
A szerződött támogatás összege: 6.978.002,- Ft.
Támogatási intenzitás: 100 %.
Támogatói döntés: 2016.11.17.
A Támogatási Szerződés hatályba lépése: 2016.11.24.
Közreműködő szervezet (KSZ): Miniszterelnökség

A projekt tartalma:

A Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal feladatellátása 9 települési önkormányzatra terjed ki megállapodás alapján. Ezen túlmenően 10 nemzetiségi önkormányzat, valamint 3 társulás és a fenntartásukban lévő 4 intézmény, azaz 27 szervezeti egység teljes körű hatósági, gazdálkodási, működési és egyéb feladatait is ellátja. Jelen fejlesztés helyszínei a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatalon túl a hozzá kapcsolódó Drávafoki Kirendeltség, valamint a Sellye Térségi Intézményi Társulás fenntartásában lévő Ormánsági Tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha. Az önkormányzati ASP szakrendszerei közül az önkormányzati adó rendszer a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatalban, míg a gazdálkodási rendszer használata a fent említett három helyen történne. A célcsoport: a 2 szakrendszer bevezetése a Hivatal Pénzügyi Osztályán és a Kirendeltségen dolgozó 12 köztisztviselőt érinti (2 fő önkormányzati adórendszer és 10 fő gazdálkodási rendszer). A projekt keretében az alábbi feladatokat kívánjuk megvalósítani: a szakrendszerek használatához a 12 munkaállomás vonatkozásában eszközbeszerzés (10 PC, 7 db monitor, 1 multifunkcionális nyomatkészítő eszköz, 1 db szünetmentes tápegység és 12 db kártyaolvasó). A 12 fő felhasználó esetében biztosítjuk a MÁK által szervezett oktatáson való részvételt. Valamennyi egyéb szükséges eszköz rendelkezésre áll jelenleg. Az ASP rendszer szakrendszereihez kapcsolódó szabályzatok (Informatikai Biztonsági Szabályzat, Iratkezelési Szabályzat, további Információ Átadási Szabályzat) aktualizálása és kidolgozása is megtörténik. Vállaljuk az elektronikus ügyintézéshez szükséges feltételek kialakítását a helyi iparűzési adó esetében. Szakrendszerenként a tisztított adatállományok alapján megtörtént adatfeltöltést, migrációt és a központi ASP rendszerbe történő adatbetöltés élesítését és sikeres tesztelését kívánjuk megvalósítani. A projekt teljes időtartama alatt teljesítésre kerülnek a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság elemek, valamint a projektmenedzsment feladatok. Közbeszerzési kötelezettség a projekt vonatkozásában nem releváns.

Csatolmány(ok):