TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010 (Közlekedés fejlesztés - Fürdő utca)

Kedvezményezett: Sellye Város Önkormányzat

Konzorciumi partner: Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal

Projekt azonosító: TOP-3.1.1.-16-BA1-2017-00010

Projekt címe: Nyeregbe az Ormánságban

Támogatási összeg: 128.720.471  Ft

Támogatás mértéke: 100 %

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete 144/2017. (VI.29.) számú KT határozatával döntött „Fenntartható település közlekedésfejlesztés” című és TOP-3.1.1-16 azonosító számú pályázat benyújtásáról.

A képviselő-testület döntését követően Sellye Város Önkormányzat 2017. augusztus 15. napján a támogatási kérelmet a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatallal konzorciumban benyújtotta, és TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010 azonosítószámon került regisztrálásra.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő – testülete 172/2017. (VIII.17.) számú KT határozatával jóváhagyta a tárgyi pályázatara vonatkozó Együttműködési megállapodást, mely a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatallal került megkötésre.

A projekt 2017. december 21. napján kelt támogatói döntés értelmében, Sellye Város Önkormányzat, mint kedvezményezett a projekt megvalósítása érdekében bruttó 128.720.471.-Ft összegű támogatásban részesült.

 

Projekt rövid összefoglalása

Sellye belvárosában, a Fürdő utca egy részén nyitott kerékpársáv létesítése, ennek megvalósításához szükséges útszélesítéssel, valamint az Ifjúság és a Széchenyi utcákban nyitott kerékpársáv létesítése felfestéssel. E fejlesztésekkel a belváros intézményekben gazdag területének kerékpárosbaráttá alakítása. A projekt hozzájárul a napi utazások esetén a fő közlekedési eszközként gyalogos kerékpáros vagy közösségi közlekedési módot választók „részaránya” értékének közvetlen települési és közvetve országos növekedéséhez. A projektet Sellye Város Önkormányzat, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatallal konzorciumban valósítja meg.

A Mátyás király utcán kijelölt Ős-Dráva kerékpárút nyomvonaltól lehet elérni a Kiss Géza Általános Iskolát, az óvodát, a strandfürdőt és az ott lévő telepített kerékpár kölcsönzőt. A burkolat szélessége lehetővé teszi mindkét oldalon a nyitott kerékpársáv felfestését a Fürdő utcában, valamint az Ifjúság utcában 387 m, a Széchenyi utcában 310 m hosszon. Ugyancsak növeli a kerékpárosok biztonságát, hogy az iskola és óvoda előtti szakaszon 30 km/ó sebesség korlátozású övezet van kijelölve. Az utcákban szükséges építési munkák: kisebb burkolati hibák javítása, kopott KRESZ táblák cseréje.

A Mátyás király utca, mint Ős-Dráva kerékpárút nyomvonaltól a strandot és az ott lévő telepített kerékpár kölcsönzőt ezen az utcán lehet a legrövidebb úton elérni. Ugyancsak ezen a szakaszon lehet elérni a Bodonyi utcán át a rendelő intézetet és az autóbusz állomást is. A kerékpáros forgalom biztosítása és biztonsága érdekében a keskeny utcába útburkolat szélesítésére van szükség 423 m hosszú szakaszon. A burkolat 6,0 m-re való szélesítése lehetővé teszi az út mindkét oldalán a nyitott kerékpársáv felfestését.