Választás

SELLYE HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

7960 Sellye, Dózsa György u. 1.

 

Közlemény a Helyi Választási Bizottságok eredménymegállapító határozatai és azok mellékleteit képező jegyzőkönyvek második példányának nyilvánosságáról

 

A Sellye Helyi Választási Iroda a 2024. június 9. napján tartott az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi képviselők közös eljárásban lebonyolított 2024. évi általános választásán a Sellye HVI illetékeségi területén található szavazókörök szavazóköri jegyzőkönyveinek, valamint eredménymegállapító határozatainak  nyilvánosságát a jegyzőkönyvek kiállítását követő - három napon keresztül biztosítja az alábbiak szerint:

  • a jegyzőkönyvek a Sellye Helyi Választási Irodában (Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal, 7960 Sellye, Dózsa György u. 1.) valamint a kirendeltségeken 8.00 és 16. 00 óra között megtekinthetőek.

Sellye, 2024. június 10.

                                                

                                                                                                          dr. Nóránt Tímea

                                                                                                          Sellye HVI vezető