Szerződések 2013

Tájékoztató az ötmillió forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű szerződésekről

A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatoknak (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) az Sellye Város Önkormányzat honlapján történő közzétételére vonatkozó kötelezettség az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, valamint a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005.(XII. 25.) Korm. rendelet előírásain alapul.
A módosított jogszabályok értelmében a közhatalmi szervezetek kötelesek a feladatkörükbe tartozó ügyekben a költségvetésükkel, annak végrehajtásával, a vagyonkezelésükkel, a közpénzek felhasználásával és az erre kötött szerződésekkel kapcsolatban elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását.
A 2011.évi CXII. tv. 1. számú melléklet III/4. pontja az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás-megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra vonatkozó szerződések közzétételi kötelezettségéről rendelkezik.
Ezen kötelezettségünknek eleget téve mellékelten évenkénti bontásban közzétesszük az értékhatárt elérő vagy meghaladó szerződéseinket.