Közérdekű - II - 1 Alaptevékenység

Magyarország Alaptörvénye: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100425.atv

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100189.tv

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100195.tv

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100368.kor

4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300004.kor

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény: https://njt.hu/jogszabaly/2011-196-00-00

2023. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300005.tv

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1600150.tv

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100179.tv

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100199.tv

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.): https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200001.tv

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1000130.tv

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300036.tv

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1500143.tv

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99000100.tv

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1700150.tv

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700078.tv

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99300003.tv

Sellye Város Önkormányzat 9/2015(IV.30.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

Ajándékok elfogadásának szabályzata

Beszerzési szabályzat

Értékelési szabályzat

Közérdekű bejelentések szabályzata

Közérdekű adatigénylés szabályzat

Leltározási szabályzat

Pénzkezelési szabályzat

Számviteli politika

Gazdálkodási szabályzat

Számlarend

Integrált kockázatkezelési eljárásrend

Integritást sértő esemény eljárásrend

Vagyonnyilatkozat szabályzat

Belső ellenőrzési kézikönyv

Kamerás Megfigyelő rendszer használati szabályzata és tájékoztatója

A közbeszerzés hatálya alá nem tartozó beszerzésekről