A szerv vezetői

Tisztségviselők
    Nagy Attila - polgármester 
73/580-903, vagy 73/580-900/13-as mellék
E-mail: polgarmester[at]sellye[dot]hu

    Kovácsné Böröcz Anette - alpolgármester  
06-73/580-900/
E-mail: alpolgarmester[at]sellye[dot]hu

    Dr. Szalóky Ildikó - jegyző
73/580-902 vagy 73/580-900/12-es mellék
E-mail: jegyzo[at]sellye[dot]hu
  
    Dr. Reith Tekla Márta- megbízott aljegyző
73/580-906 vagy 73/580-900/16-os mellék
E-mail: aljegyzo[at]sellye[dot]hu

Titkárság:
    Nagy Ferencné
73/580-900/10-es mellék
E-mail:titkarsag[at]sellye[dot]hu

Kirendeltség vezető:
    Dr. Temesi Erika
    73/352-007
E-mail:kirendeltsegvezeto[at]sellye[dot]hu

Leíró iroda 
Ügykezelők:
   Balog Barbara
   Lacziné Orovicza Andrea
73/580-900/11-es mellék
E-mail: leiro[at]sellye[dot]hu

Hatósági és Szociális Osztály:
    Dr. Reith Tekla Márta - osztályvezető
    Balog Inez ügyintéző
73/580-900/27-es mellék
E-mail: igazgatas[at]sellye[dot]hu

Ügyintézők: 
    Andáné Papp Ágnes
    Pandurné Vass Ildikó
73/580-900/15-ös mellék
E-mail: igazgatas[at]sellye[dot]hu

Településüzemeltetési és Fejlesztési Osztály
    Hamarics Réka - osztályvezető
73/580-900/44-es mellék
E-mail: evo[at]sellye[dot]hu

Ügyintézők: 
    Matyók-Antics Éva
    73/580-900/45-ös mellék
E-mail: epitesugy[at]sellye[dot]hu

Közfoglalkoztatási iroda
    Peták Hajnalka
    Svéda Péter
73/580-900/46-os mellék

Pályázati ügyintézők:
    Schán Éva
    Szabó Katinka
73/580-900/47-es mellék
E-mail: palyazat[at]sellye[dot]hu

Pénzügyi Osztály
    Horváth Nóra - osztályvezető
73/580-901 vagy 73/580-900/31-es mellék
E-mail: penzugy[at]sellye[dot]hu
Ügyintézők:
   Gnand Gáborné
   Varga Renáta
73/580-900/26-os mellék
   Pataki Éva
   Perjás Béláné
73/580-900/35-ös mellék
   Varga Violetta
   Dani Gergő
73/580-900/33-as mellék

Adóigazgatás:
Ügyintézők:
   Pammer Zsanett
   Dancsecs Gusztáv
73/580-900/30-as mellék
E-mail: ado[at]sellye[dot]hu

Kistérségi ügyek 20/93-17-800
   Patkó László - ügyvezető
20/93-17-800
E-mail: kisterseg[at]sellye[dot]hu;
              patko[at]sellye[dot]hu

Köh Drávafoki Kirendeltség
Pénzügy:
    Gregesné Buzás Hajnalka
    Szegő Ilona
73/352-028

Szociális ügyek:
  Greguricz Gyöngyi
73/352-007

Sellye Város Önkormányzatának Képviselő testülete,- és Bizottságai:
- Sellye Város Önkormányzat képviselő testületének- tagjai:
Név      Titulus       Elérhetőség
Nagy Attila polgármester 20/556 2353
Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester 30/348 1778
Orlovics Gyuláné Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke 30/296 1974
Török Csabáné Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 30/859 3867
Elmájer Tiborné képviselő 20/511 4322
Amigya Antal képviselő 30/276 1025
Kovács Csaba György képviselő 30/348 2171
 
- Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság:
Elnök: Orlovics Gyuláné
Tagjai:
Amigya Antal   képviselő
Kovács Csaba György  képviselő
Szecsei Béla   külső bizottsági tag
Tönkő Péter   külső bizottsági tag

- Szociális, Egészségügyi Bizottság:
Elnök: Török Csabáné
Tagjai:
Kovács Csaba György  képviselő
Gali Dávid külső  képviselő
Elmájer Tiborné  kulturális és oktatási tanácsnok

Nemzetiségi Önkormányzatok

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Sellye
Címe: 7960 Sellye, Dózsa György utca 1.

Elnök: Ronta Róbert
Tagjai:
Bozóné dr. Pavlekovics Gyöngyi  elnökhelyettes
Matoricz Sándor   képviselő
Gázsity Henriett   képviselő

Sellye Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Címe: 7960 Sellye, Dózsa György utca 1.

Elnök: Bogdán Sándor
László Márió    elnökhelyettes