A szerv vezetői

Tisztségviselők
Nagy Attila - polgármester 
06 73/580-903, vagy 06 73/580-900/13-as mellék
E-mail: polgarmester[at]sellye[dot]hu

Kovácsné Böröcz Anette - alpolgármester  
06 73/580-900
E-mail: alpolgarmester[at]sellye[dot]hu

dr. Szalóky Ildikó - jegyző
06 73/580-902 vagy 06 73/580-900/12-es mellék
E-mail: jegyzo[at]sellye[dot]hu
  
dr. Nóránt Tímea- aljegyző
06 73/580-906 vagy 06 73/580-900/16-os mellék
E-mail: aljegyzo[at]sellye[dot]hu

Titkárság:
Nagy Ferencné- titkársági főmunkatárs
06 73/580-900/10-es mellék
E-mail: titkarsag[at]sellye[dot]hu

Kirendeltségvezető (SKÖH Drávafoki Kirendeltsége):
Fenyősiné Szkrajcsics Gabriella    
06 73 /352- 007
E-mail: kirendeltsegvezeto[at]sellye[dot]hu

Kirendeltségvezető (SKÖH Felsőszentmártoni Kirendeltsége):
Beák Laura    
06 73/ 552- 022
E-mail: kirendeltseg.fm[at]sellye[dot]hu

Leíró iroda:

Balog Barbara- testületi ügyintéző
Lacziné Orovicza Andrea - testületi ügyintéző

Rajnai Eszter- testületi ügyintéző
06 73/580-900/11-es mellék
E-mail: leiro[at]sellye[dot]hu

 

Hatósági és Szociális Osztály:
dr. Brigovácz -Jankovics Szabina - osztályvezető

06 73/580-900/14-es mellék

E-mail: igazgatas[at]sellye[dot]hu

Balog Inez- ügyintéző
06 73/580-900/27-es mellék
E-mail: igazgatas[at]sellye[dot]hu

Ügyintézők: 
Andáné Papp Ágnes- szociális ügyintéző
Pandurné Vass Ildikó- szociális ügyintéző
06 73/580-900/15-ös mellék
E-mail: igazgatas[at]sellye[dot]hu

Településüzemeltetési és Fejlesztési Osztály:
Hamarics Réka - osztályvezető
06 73/580-900/44-es mellék
E-mail: evo[at]sellye[dot]hu

Ügyintézők: 
Kovács-Stang Katalin  kereskedelmi ügyintéző
06 73/580-900/45-ös mellék
E-mail: epitesugy[at]sellye[dot]hu

Kocsis Tibor közterület felügyelő

06 30/841-18-84

E-mail: kozterulet[at]sellye[dot]hu

 

Pályázati referens:

Schán Éva
06 73/580-900/47-es mellék
E-mail: palyazat[at]sellye[dot]hu

Közfoglalkoztatási iroda:
Peták Hajnalka- közfoglalkoztatási referens
Svéda Péter- közfoglalkoztatási referens
06 73/580-900/46-os mellék
E-mail: kozmunka@ sellye.hu

Pénzügyi Osztály:
Horváth Nóra - osztályvezető
06 73/580-901 vagy 06 73/580-900/31-es mellék
E-mail: penzugy[at]sellye[dot]hu

Ügyintézők:
Gnand Gáborné- pénzügyi ügyintéző
Varga Renáta- pénzügyi ügyintéző
06 73/580-900/26-os mellék

Pataki Éva- pénzügyi ügyintéző  
06 73/580-900/35-ös mellék

Varga Violetta- pénzügyi ügyintéző
Dani Gergő- pénzügyi ügyintéző
06 73/580-900/33-as mellék

Adóigazgatás:
Pammer Zsanett- adóügyi ügyintéző
Dancsecs Gusztáv- adóügyi ügyintéző
06 73/580-900/30-as mellék
E-mail: ado[at]sellye[dot]hu

 

Kistérségi ügyek:
Patkó László - ügyvezető
06 20/93-17-800
E-mail: kisterseg[at]sellye[dot]hu;
              patko[at]sellye[dot]hu

 

KÖH Drávafoki Kirendeltség:
Pénzügy:
Gregesné Buzás Hajnalka
Szegő Ilona
06 73/352-028

Szociális ügyek:
Pandur Dóra
06 73/352-007

 

KÖH Felsőszentmártoni Kirendeltség:

Adóügy:
Kanászné Sziber Rita

06 73/552-022 vagy 06 73/552-023

Pénzügy:
Ováry Andrásné
06 73/552-022 vagy 06 73/552-023

Pénztár, közfoglalkoztatás:
Greguricz Zoltánné
06 73/552-022 vagy 06 73/552-023

Szociális ügyek:
Pandurné Greges Krisztina
06 73/352-007

 

Sellye Város Önkormányzat képviselő testületének- tagjai:

Név                                                                              Titulus                                                                 Elérhetőség
Nagy Attila                                                              polgármester                                                           06 30/594-4666
Kovácsné Böröcz Anette                                      alpolgármester                                                          06 30/348-1778
Balaskovicsné Kiss Adrienn      Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke                           06 30/335-5382
Szecsei Béla                                  Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke                                    06 20/539-6891
Bicskei Dezső                                   önkormányzati tanácsnok, képviselő                                           06 20/511-4322
Kovács Csaba György                                           képviselő                                                                 06 30/348-2171

Szabó Ferencné                                                    képviselő                                                                  06 30/813-20-08

 

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság

Elnöke: Balaskovicsné Kiss Adrienn

Tagjai:

 • Balaskovicsné Kiss Adrienn, bizottsági tag
 • Frankné Kőszegi Orsolya külső, bizottsági tag
 • Kovács Csaba György, bizottsági tag
 • Szabó Ferencné, bizottsági tag

 

Szociális és Egészségügyi Bizottság

Elnöke: Szecsei Béla

Tagjai:

 • Deákné Bordor Éva külső bizottsági tag
 • Kovács Csaba György bizottsági tag
 • Szabó Ferencné, bizottsági tag
 • Szecsei Béla, bizottsági tag

 

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Sellye

Elnöke: Ronta Róbert

Tagjai:

 • Bozóné dr. Pavlekovics Gyöngyi
 • Dudás Tímea
 • Gál Fruzsina
 • Gázsity Henna
 • Ronta Róbert

 

Sellye Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Elnöke: Bors Brigitta

Tagjai:

 • Bors Brigitta
 • Jancsár Jennifer
 • Jancsár Richárd