Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás - 2021. évi jegyzőkönyvek

A Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás Elnökekének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján  - a   veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló  27/2021.(I.29.),  Kormányrendeletben foglaltakra tekintettel hozott-  Társulási Tanács tagjaival egyeztetett -  döntései:

Sellye Kistérségi Többcélú Társulás Elnökének 1/2021.(II.10.) határozata