Közérdekű - II - 5 Közszolgáltatások

Közfeladat megnevezése

Rendje

Tartalma

Szolgáltató neve

hulladékszállítás

folyamatos

Sellye város teljes területén a háztartásokban és gazdálkodó szervezeteknél keletkező kommunális és kommunális jellegű hulladék gyűjtése és elszállítása

Mohu MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.

Területi szolgáltató: Dél-Kom. Nonprofit. Kft. Adószám: 11541587-2-02

Cégjegyzék szám: 02-09-064556

Cím: 7632 Pécs, Siklósi út 52.

vízgazdálkodás

folyamatos

Sellye város közigazgatási területén a vízellátás és a közművel összegyűjtött szennyvízelvezetés biztosítása

Baranya- Víz Zrt.

Szigetvári Üzemigazgatóság

Cím: 7900 Szigetvár, Széchenyi utca 42.

 

szennyvíz

folyamatos

Sellye város közigazgatási területén keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése

Matoricz László egyéni vállalkozó

Székhelye:7960 Sellye, Kiss Géza utca 15., Cégjegyzékszáma: ES-288770, Adószáma:62515252-2-22

közvilágítás

folyamatos

Sellye város területén egész éjszakás közvilágítás

Audax Renewables Kft.

Széhely:

1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8.

Adószám:

24765648-2-44

közterület karbantartás és síkosság-mentesítés

folyamatos

Sellye város belterülete közterületeinek, közparkjainak, közutaknak, járdáknak kezelése, üzemeltetése

 

Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. Székhely: 7960 Sellye, Mátyás király u.79.

Adószám: 11360755-2-02. Cégjegyzékszám:02-09-063422.

lakásgazdálkodás

folyamatos

az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő lakásainak kezelése, üzemeltetése, érintett lakóingatlanok külső és belső környezetének, állapotának karbantartása, állagmegóvása, felújítása, lakásokhoz kapcsolódó lakásbérleti díjak beszedése, kezelése, gazdálkodása

Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. Székhely: 7960 Sellye, Mátyás király u.79.

Adószám: 11360755-2-02. Cégjegyzékszám: 02-09-063422.

kegyeleti közszolgáltatás

folyamatos

az Önkormányzat közfeladatai körében ellátandó, helyi önkormányzati feladatai közé tartozik a köztemetők fenntartása, mellyel közvetlen összefüggő tevékenység közszolgáltatás ellátása

 

Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. Székhely: 7960 Sellye, Mátyás király u.79.

Adószám: 11360755-2-02. Cégjegyzékszám: 02-09-063422.