TERMELŐI PIACÉPÜLETBEN ÜZLETHELYISÉG BÉRBEADÁSA

Termelői piacépületben üzlethelyiség

bérbeadása

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Sellye Város Önkormányzat által elnyert, Baranya Megyei Önkormányzati Hivatallal konzorciumban megvalósítás alatt álló TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006 számú, „Piac és az ahhoz szükséges infrastruktúra kialakítása Sellyén” című pályázat keretén belül 200 m2 hasznos alapterületű fűthető, fedett piaccsarnok került megépítésre, melyben található 25,16 m2 üzlethelyiség. A projekt átfogó célja a Sellyei járás gazdaságának fejlesztése.

1.) A pályázatot kiíró neve, székhelye:

Sellye Város Önkormányzat

7960 Sellye, Dózsa György utca 1.

2.) A pályázat célja: piac épületben található üzlethelyiség hosszú távú bérbeadása

3.) A pályázat jellege: a pályázat nyilvános, mely a helyben szokásos módon kerül meghirdetésre (www.sellye.hu, hirdető tábla)

4.) A pályázat tárgya

Üzlethelyiség:

 • település: Sellye
 • fekvés: belterület (Bodonyi Nándor utca)
 • ingatlan helyrajzi száma: 348/10 hrsz.
 • terven jelölt méret: 25, 16 m2
 • üzlethelyiségben elhelyezendő funkció: pecsenyés, termelői bolt
 • megközelíthetőség: külső bejárat, igény esetén belső kapcsolat is kialakítható
 • egyéb adatok:
 • a helyiség belsőleg szerkezet kész a végső befejezés és a berendezi tárgyak elhelyezése a bérlő feladata az engedélyezendő üzlet jogszabályi előírásainak megfelelően, alvíz és alelektromos órák beépítése szükséges
 • belső méret: 3,20 x 7,60 m
 • keleti homlokzati tájoláson 2 db műanyag nyílászáróval rendelkezik
 • belmagasság: 3,5 m

5.) Egyéb információk:

 • bérleti szerződés időtartalma: határozott idejű 5éves időtartalmú
 • az épület saját aszfaltozott parkolóval rendelkezik

 

 • üzlet karbantartási költsége a bérlőt terheli
 • havi bérleti díj nem tartalmazza a közüzemi díjakat azt azon felül tényleg fogyasztás után kell megfizetni
 • üzlethelyiségen kívül a piacépület piacterén többlet költség terhére további hely bérelhető, mellyel növelhető az üzlet kiszolgáló m2-re

6.) Az ajánlatok benyújtásának helye: Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal (7960 Sellye, Dózsa György utca 1.)

7.) Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatokat zárt borítékban, 1 példányban kell benyújtani „Sellye Város Önkormányzat 7960 Sellye, Dózsa Gy. u.1.” címre. A borítékon csak a következő szerepeljen: „Ajánlat piac üzlethelyiség bérlésre”.

8.) A pályázatokat képviselő-testület tagjai bírálják el: A pályázatok elbírálásának szempontja:

 • havi bérleti díj ajánlati ára
 •  üzleti terv megalapozottsága, üzlet fenntarthatósága, hosszú távú működése

9.) Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők:

 • az ajánlattevő neve és címe/székhelye
 • cég esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonat, egyéni vállalkozó esetén EV nyilvántartási szám
 • köztartozásmentes NAV igazolás
 • Ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy a terveztt tevékenység végzéséhez jogosultsággal rendelkezik
 • havi bérleti díj összegére tett megajánlás (nettó + áfa összegben, Ft-ban meghatározva a 25,16 m2 üzletre vonatkozóan)
 • üzlethelyiég használatára, funkciójára vonatkozó üzleti terv bemutatása (terjedelme: minimum 1 A/4-es oldal)
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a tervezett üzlet működési engedélyekhez szükséges végső belső munkálatok elvégzését, berendezési tárgyak beszerzését a bérlő saját költsége terhére vállalja
 • Ajánlattevő nyilatkozata, hogy átlátható szervezetnek minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény 3.§ (1.) bekezdés 1. pontja értelmében
 • a pályázati feltételek elfogadásáról szóló ajánlattevői nyilatkozat

10.) Az ajánlatok benyújtása:

Ajánlatok benyújtása folyamatos, mely a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatalban (7960 Sellye, Dózsa György utca 1.) nyújtható be.

11.) A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ kérhető Hamarics Réka Településüzemeltetési és Fejlesztési Osztályvezetőtől, a +36-20-288-49-05 telefonszámon, vagy email-ben a evo[at]sellye[dot]hu címen.

12.) Pályázati biztosíték: a kiíró nem kér pályázati biztosítékot az ajánlatok benyújtása során.

13.) Egyéb rendelkezések:

Az üzlethelyiség megtekinteni előzetesen egyeztetett időpontban lehet, időpont egyeztetésre +36-20-288-49-05 telefonszámon, vagy email-ben a evo[at]sellye[dot]hu címen van lehetőség.

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást – akár indoklás nélkül is – eredménytelennek minősítse.

Az ingatlan beépítési lehetőségeinek vizsgálata az ajánlattevő feladata.

 

Sellye, 2020. szeptember 1.

Nagy Attila sk.

polgármester

 

Melléklet: épület alaprajza