HIRDETMÉNY HELYI ADÓKRÓL

HIRDETMÉNY

Tisztelt Lakosság, Tisztelt Adózó!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy Sellye Város Önkormányzat helyi adókat nyilvántartó rendszere központi hiba miatt jelenleg nem elérhető, ezért a 2023. évi adóértesítők kiküldése - az eddigi gyakorlattal ellentétben – előreláthatólag nem történik meg 2023. március 15-éig.

Felhívom figyelmüket, hogy az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 3. melléklet II. A) pontja alapján

  • a helyi iparűzési adó előleget az adózó az adóév harmadik hónapjának tizenötödik napjáig, valamint kilencedik hónapjának tizenötödik napjáig fizeti meg;
  • a magánszemélyek kommunális adóját az adózó a naptári évben félévente, két egyenlő részletben március hónap tizenötödik napjáig, valamint szeptember hónap tizenötödik napjáig fizeti meg.

Sellye Város Önkormányzat illetékességi területén a kommunális adó mértéke változatlan (7.500,- Ft/év), első félévben esedékes részletének befizetési határideje 2023. március 16.

Kérem, hogy az adót továbbra is határidőben legyenek kedvesek megfizetni!

Amennyiben további felvilágosításra, illetve postai csekkre van szükségük, kérjük, hogy ügyfélfogadási időben keressék fel a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal adós kollégáit (tel.: 73/580-900/30.mellék)!

Utalás esetén a bankszámlaszámok:

Sellye Város Önkormányzat magánszemélyek kommunális adója

11731128-15331256-02820000

 

Sellye Város Önkormányzat iparűzési adó

11731128-15331256-03540000

 

 

Sellye, 2023.03.08.

                                                                            dr. Nóránt Tímea

                                                                                     jegyző