ELŐZTES LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ - ITS FELÜLVIZSGÁLATRÓL

ELŐZETES LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL

Sellye Önkormányzat Képviselő-testületének egyik kiemelt feladata a város eredményes felkészítése a 2021-2027-es Európai Uniós tervezési/fejlesztési időszakra, melynek egyik alapdokumentuma az ún. Integrált Településfejlesztési Stratégia (továbbiakban: ITS).

Az ITS egy széleskörű partnerségi együttműködés, lakossági-civil-intézményi-vállalkozói-várostérségi és szakértői közös tervezés eredményeként dokumentált iránymutatás a városfejlesztés és a működtetés/fenntartás folyamatában.

A település jelenleg hatályos ITS-e (itt található: https://www.sellye.hu/sellye-integralt-telepulesfejlesztesi-strategia), mely 2014-2020 időtávra szól, emiatt szükséges a felülvizsgálata és kiterjesztése a 2027-ig megvalósítani tervezett fejlesztésekre vonatkozóan.

A tervezési folyamat jól kiszámítható és egymásra épülő lépések sorozatából áll, ami az alábbi ábrán követhető. A Stratégia készítése a tervezés kezdetén, az 1. feladatrésznél tart és várhatóan 2022. év végére ér majd véget.

 

Sellye Város Képviselőtestülete a 2021. december 22-i ülésén a 284/2021. (XII.22.) számú képviselőtestületi határozatával döntött a már meglévő ITS felülvizsgálatának elindításáról.

Ahhoz, hogy olyan fejlesztési, beruházási projektek kerüljenek nevesítésre az előttünk álló 6-7 év távlatában, mely hűen tükrözi a helyi közösségek véleményét, akaratát és mely az itt élők, itt dolgozók, idelátogatók számára tényleges előnyöket biztosít, feltétlenül számítunk az Önök aktív és támogató részvételére a tervezés teljes folyamatában.

 

Ennek első lépéseként egy lakossági kérdőívet fogunk jövő év elején közzétenni online eléréssel, melyben felmérjük, majd összesítjük jelenlegi helyzetüket, igényeiket, tapasztalataikat.

Ezt követően pedig minden alkalommal közzétesszük majd az elkészült dokumentumokat (helyzetértékelés, stratégia, cselekvési terv) véleményezésre.

 

A kérdőív kitöltésén túl bármely időpontban szívesen várjuk az ITS készítéssel kapcsolatos észrevételeiket, - partnerségi adatlap kitöltésével - ötleteiket az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

 

Írásos észrevétel papír alapon (postai úton vagy személyesen leadva):

cím: 7960 Sellye, Dózsa György utca 1.

Írásos észrevétel elektronikus levélben:

evo[at]sellye[dot]hu

 

Az Önök megkérdezésével célunk olyan aktuális információk gyűjtése, amelyek a település fejlődésének folyamatát, valamint a lakosság által kívánatosnak tartott fejlesztési irányokat tükrözik.

 

Együttműködésére mindenképpen számítunk, hiszen a helyi lakosság, a civil és gazdasági szereplők tapasztalatai, elképzelései, ismeretei nélkül nem lehetséges a helyi igényeket tükröző fejlesztések előkészítése.

 

Kérjük figyeljék honlapunkat/facebook oldalunkat és éljenek a partnerségi tervezés lehetőségével!

 

partneri adatlap: https://www.sellye.hu/sellye-integralt-telepulesfejlesztesi-strategia

 

 

Az eredményes közös munka reményében

aktív részvételükre őszintén számítva,

tisztelettel:

 

                                                                                               Nagy Attila

                                                                                             polgármester