TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049

 

 

A kedvezményezett neve: Sellye Város Önkormányzat

A fejlesztés tárgya: Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Sellyén

Projektazonosító: TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049

A támogatás összege: 100.000.000.-Ft

 

Sellye város belterületein, az elmúlt évtizedekben többször is előfordult, hogy a csapadékvíz elvezető árkok menti területeken vízkárok fordultak elő az épített környezetben. A tervezett mederrendezés célja, hogy az árkok medre a belterületi szakaszokon biztosítsa nagyvízhozamok kiöntésmentes levezetését.

 

A tervezett fejlesztés Sellye belterületi szakaszát érinti, összesen 4682 fm hosszban, Sellye belterületi pontos megvalósítási helyszíneit, átnézeti és részletes helyszínrajzot a csatolt műszaki tanulmányterv és projekt előkészítési tanulmány terv tartalmazza. A geodéziai felmérés és a hidraulikai számítások szerint a fejlesztendő csapadékvíz elvezető rendszer a felújítását követően el tudja vezetni az érkező csapadékvizet. A nagyobb esőzésekkor jelentkező jelenlegi probléma oka, nem az árkok alulméretezése, inkább a feliszapolódás, és az átereszek eltömődése, megrogyása.

 

Ezért a fejlesztés során tervezetten új műtárgy nem készül, de a nem átjárható, sérült átereszek tisztításra, javításra, felújításra kerülnek, szükség szerint új híd gyűrűk / átereszek elhelyezésével. Részletes szakmai tartalom kivitelezési dokumentáció készítéskor kerülmeg határozásra.

 

Befogadó Sellye 399. hrsz.-ú Sellye Város Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan, sellyei termálfürdő északi területén található 6600 m2 területű „csónakázó-tó”. A megfelelő árok fenék szintek kialakítását követen a „csónakázó-tó” be tudja fogadni a helyben el nem szikkadt csapadékvizet. A befogadó jelenlegi kezelője a Termálfürdő üzemeltetője Sellye Város Önkormányzat saját 100% tulajdonú Kft.-je, aki a területet folyamatosan rendezetten tartja. A befogadó területe külterülettől kerítéssel elhatárolt terület.

 

A projekt keretében önállóan támogatható tevékenység keretében az alábbi tevékenységek valósulnak meg:

  • Földmeder rendezése
  • Sérült átereszek javítása
  • Befogadóba történő bevezetéshez szükséges felújítási munkálatok elvégzése

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

  • Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv (ITVT) elkészítése

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

  • Nyilvánosság biztosítása
  • Szemléletformáló akció

A projekt konzorciumban valósul meg a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatallal. A konzorcium vezetője Sellye Város Önkormányzat.