TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049

 

 

A kedvezményezett neve: Sellye Város Önkormányzat

A fejlesztés tárgya: Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Sellyén

Projektazonosító: TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049

A támogatás összege: 100.000.000.-Ft

 

 

Sellye belterületi tervezett mederrendezés célja, hogy az árkok medre a belterületi szakaszokon biztosítsa nagyvízhozamok kiöntésmentes levezetését. A tervezett fejlesztés Sellye belterületi szakaszát érinti, összesen 5186 fm hosszban.

A kivitelezés során árok fedés nem történik, csak meglévő fedett árok szakaszok felújítása, mely nélkülözhetetlen a megfelelő csapadékvíz elvezetéséhez

A fejlesztés során tervezetten új műtárgy nem készül, de a nem átjárható, sérült átereszek tisztításra, javításra, felújításra kerülnek, szükség szerint új híd gyűrűk / átereszek elhelyezésével. A kivitelezés során az árokszakaszok nyomvonalában változtatás nem történik, az átereszek felújítását követően az átereszek folyásfenék-szintjéig történik az elvezető-szikkasztó árkok mélyítése, és az alsó síkjainak szélesítése.

Érintett utcák: Kossuth Lajos, -Batthyány, -Ifjúság, -Erkel Ferenc,-Bodonyi Nándor,- Széchenyi, -Fürdő,- Rákóczi,-Korongi tér, -Árpád, - Déryné,-Vadvirág.

 

A projekt keretében önállóan támogatható tevékenység keretében az alábbi tevékenységek valósulnak meg:

  • Földmeder rendezése
  • Sérült átereszek javítása
  • Befogadóba történő bevezetéshez szükséges felújítási munkálatok elvégzése

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

  • Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv (ITVT) elkészítése

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

  • Nyilvánosság biztosítása
  • Szemléletformáló akció

A projekt konzorciumban valósul meg a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatallal. A konzorcium vezetője Sellye Város Önkormányzat.