TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036

A kedvezményezett neve: Sellye Város Önkormányzat

A fejlesztés tárgya: Sellye Mátyás király utcaképének fejlesztése

Projektazonosító: TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036

A szerződött támogatás összege: 199 999 999.-Ft

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2024.11.30.

 

 A projekt keretében komplex beruházást tervezünk megvalósítani a városon áthaladó fő közlekedési tengelyen, több helyszínen. A projekt legfőbb célja a vállalkozások és befektetők, a lakosság számára vonzó, ugyanakkor környezetileg fenntartható városi környezet, települési arculat kialakítása. A fejlesztés révén javul Sellye -kiemelten a belvárosi környezet - általános környezeti állapota, mely segíti a település fenntartható fejlődési pályára állítását (zöldfelületek növelése, közlekedési kapcsolatok elősegítése, ezáltal a lakosságmegtartó képesség fokozása).

A Köztársaság tér (főtér, 974/4 hrsz.) és a gyalogos utak burkolatrendszere megújul, közvilágítás korszerűsítés valósul meg. A növényzetet a helyi klímához jól alkalmazkodó növényzettel pótoljuk, melyek nem uralják, hanem finoman kiegészítik a felújított területet. Egységes, új utcabútorok és kerékpártárolók kerülnek kihelyezésre, melyek között lesznek okos-padok, emellett térfigyelő kamerarendszer is létesül. A projekt konzorciumban valósul meg a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal partnerségével.

Önállóan támogatható tevékenységek B) tevékenységcsoporton belül:

  • I.a) növényfelület, élőhelyek és biodiverzitás növelése, valamint a biológiai aktivitás értékének növelése, a zöldfelület növényállományának növelése, rekonstrukciója;
  • I.g) zöldterületek használatához szükséges közlekedési felületek és közvilágítás;
  • I.i) a rendeltetésszerű használathoz szükséges eszközbeszerzés – építési beruházás keretében.

Önállóan támogatható tevékenységek C) közösségi célú tevékenységcsoporton belül:

  • II.a) 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő terek, közterületek burkolatának felújítása, rekonstrukciója, építése.
  • III. IKT és okos település fejlesztések, d) okos közterület fejlesztések.

Önállóan nem támogatható tevékenységként:

  • közterületi térfigyelő kamerarendszer telepítése.

Továbbá a Felhívás 2.1.2.1 pontjában felsorolt kötelező tevékenységek megvalósítása: nyilvánosság biztosítása, akadálymentesítés.