Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség - Javító Önkormányzati Társulás

Első forduló

KEOP 7.1.3.0/09-2011-0018 „A Baranya megyei Sellye térségének Ivóvízminőség-javító Programja”

Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2011 júniusában pályázatot nyújtott be a település illetve a sellyei kistérség szennyvízhálózatának fejlesztésére. A projekt kivitelezése a településeket földrajzi elhelyezkedésük alapján öt fő csoportra oszthatóak. A projekt kivitelezése három fő részre oszthatóak. Először a projekt keretein belül a vízművek építésre illetve fejlesztésre és kicserélésére kerülnek. A második fő elem a vízkezelési technológia fejlesztése a pályázatban résztvevő településeken. A harmadik fő elem a szükséges ivóvízhálózat cserélése illetve a kutak, víztározók felújítása.

A fejlesztés egy kétfordulós pályázati konstrukció keretében kerül támogatásra. 2008 júliusában, első körben döntés született a pályázat támogatásáról, mely alapján városunk előkészítő tevékenységek végrehajtására nettó 54 751 500 Ft-ot nyert. A 9 662 030 Ft önkormányzati önerővel együtt összesen nettó 64 661 850 Ft összköltségű projekt tartalmazza a projekt teljes előkészítésének költségeit. Az önkormányzat közbeszerzések útján külső szakértők bevonásával elkészíti a beruházáshoz szükséges terveket, beszerzi a megvalósításhoz szükséges engedélyeket. A projekthez kapcsolódó közbeszerzési és a projektmenedzsment költségek is a támogatásból kerülnek finanszírozásra. Az előkészítés során kidolgozásra kerül a megvalósítandó beruházás Előzetes Vizsgálati Dokumentációja a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmánya a kiviteli tervek és engedélyek elkészítése, beszerzése. A tanulmány a második fordulós bírálat egyik legfontosabb eleme, melynek gazdaságossági elemzésekkel kell alátámasztania a kistérség vízműrendszerenék teljes átalakítását és technológiai fejlesztését.

Az első forduló zárásához szükséges minden terv, engedély, dokumentáció elkészült, így 2013. szeptember 30-án beadásra került, majd hiánypótlást követően befogadásra került a projekt második fordulós pályázata. A pályázat pozitív bírálatát követően kerülhetett sor a Támogatási Szerződés megkötésére.

A projekt Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás közreműködésével valósul meg, amely 2010. 02. 25-én a lett a Cégbíróságon bejegyezve.

Projekt előrehaladás:

Kapcsolatok
Társulati iroda Iroda címe: 7960 Sellye, Dózsa György utca 1.
Ügyfélfogadás: hétfő-péntek: 08:00-12:00 illetve szerda: 13:00-15:00
Telefon: 73/580-900/13
e-mail: palyazat[at]sellye[dot]hu

Társulat elnöke: Nagy Attila
Pályázati ügyintéző: Schán Éva