Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség - Javító Önkormányzati Társulás

Társulás neve: Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

Székhely: 7960 Sellye, Dózsa György utca 1. 

Telefonszám: 06 73/580-900

Elnök: Nagy Attila, Sellye Város Önkormányzat polgármestere

Alelnök: Mecskei Károly, Csányoszró Község Önkormányzata polgármestere

A Társuláshoz tartozó települések:

 1. Besence Község Önkormányzata
 2. Bogdása Község Önkormányzata
 3. Csányoszró Község Önkormányzata
 4. Drávafok Község Önkormányzata
 5. Drávaiványi Község Önkormányzata
 6. Drávakeresztúr Községi Önkormányzat
 7. Drávasztára Község Önkormányzata
 8. Felsőszentmárton Községi Önkormányzata
 9. Hirics Községi Önkormányzat
 10. Kákics Község Önkormányzata
 11. Kemse Községi Önkormányzat
 12. Lúzsok Községi Önkormányzat
 13. Markóc Község Önkormányzata
 14. Marócsa Község Önkormányzata
 15. Nagycsány Község Önkormányzata
 16. Okorág Község Önkormányzata
 17. Páprád Községi Önkormányzat
 18. Piskó Községi Önkormányzat
 19. Sellye Város Önkormányzat
 20. Sósvertike Község Önkormányzata
 21. Vejti Községi Önkormányzat
 22. Zaláta Község Önkormányzata

Első forduló

KEOP 7.1.3.0/09-2011-0018 „A Baranya megyei Sellye térségének Ivóvízminőség-javító Programja”

Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2011 júniusában pályázatot nyújtott be a település illetve a sellyei kistérség szennyvízhálózatának fejlesztésére. A projekt kivitelezése a településeket földrajzi elhelyezkedésük alapján öt fő csoportra oszthatóak. A projekt kivitelezése három fő részre oszthatóak. Először a projekt keretein belül a vízművek építésre illetve fejlesztésre és kicserélésére kerülnek. A második fő elem a vízkezelési technológia fejlesztése a pályázatban résztvevő településeken. A harmadik fő elem a szükséges ivóvízhálózat cserélése illetve a kutak, víztározók felújítása.

A fejlesztés egy kétfordulós pályázati konstrukció keretében kerül támogatásra. 2008 júliusában, első körben döntés született a pályázat támogatásáról, mely alapján városunk előkészítő tevékenységek végrehajtására nettó 54 751 500 Ft-ot nyert. A 9 662 030 Ft önkormányzati önerővel együtt összesen nettó 64 661 850 Ft összköltségű projekt tartalmazza a projekt teljes előkészítésének költségeit. Az önkormányzat közbeszerzések útján külső szakértők bevonásával elkészíti a beruházáshoz szükséges terveket, beszerzi a megvalósításhoz szükséges engedélyeket. A projekthez kapcsolódó közbeszerzési és a projektmenedzsment költségek is a támogatásból kerülnek finanszírozásra. Az előkészítés során kidolgozásra kerül a megvalósítandó beruházás Előzetes Vizsgálati Dokumentációja a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmánya a kiviteli tervek és engedélyek elkészítése, beszerzése. A tanulmány a második fordulós bírálat egyik legfontosabb eleme, melynek gazdaságossági elemzésekkel kell alátámasztania a kistérség vízműrendszerenék teljes átalakítását és technológiai fejlesztését.

Az első forduló zárásához szükséges minden terv, engedély, dokumentáció elkészült, így 2013. szeptember 30-án beadásra került, majd hiánypótlást követően befogadásra került a projekt második fordulós pályázata. A pályázat pozitív bírálatát követően kerülhetett sor a Támogatási Szerződés megkötésére.

A projekt Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás közreműködésével valósul meg, amely 2010. 02. 25-én a lett a Cégbíróságon bejegyezve.

Projekt előrehaladás:

 

Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási megállapodása