Polgármesteri döntések

Sellye Város Önkormányzat Polgármestere  - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.), és 478/2020. (XI.3.) Kormányrendeletben, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendeletben folgaltakra tekintettel  -  a  katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a képviselő- testület feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi- képviselőkkel egyeztetett-  döntéseket hozta:

 

 

Csatolmány(ok):