Polgármesteri döntések

 

Sellye Város Önkormányzat Polgármesterének  - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Kormányrendeletben foglaltakra tekintettel -  a  katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján hozott döntései:

 

 

Csatolmány(ok):