Polgármesteri döntések

Sellye Város Önkormányzat Polgármestere  - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.), és 478/2020. (XI.3.) Kormányrendeletben, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendeletben folgaltakra tekintettel  -  a  katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a képviselő- testület feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi- képviselőkkel egyeztetett-  döntéseket hozta:

2020. év
1/2020.(III.16.) Sellye Város Önkormányzat képviselő- testületének az élelmiszercsomag beszerzéséről szóló 84/2020. (III.16.) határozat érvényességéhez megerősítő döntés
 
2/2020.(III.16.) Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 4/2020.(III.16.) ör. érvényességéhez megerősítő döntés
3/2020.
(III.16.)
Sellye Város Önkormányzat képviselő- testületének a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Orvosi szolgálati lakás” című MFP-FOL/2020 kódszámú pályázati kiírásra való részvételről szóló 85/2020. (III.16.) határozat érvényességéhez megerősítő döntés
4/2020.
(III.16.)
Sellye Város Önkormányzat képviselő- testületének az eszközhasználati díj terhére történő munkálatok megtárgyalásáról szóló 86/2020. (III.16.) határozat érvényességéhez megerősítő döntés
5/2020.
(III.16.)
Sellye Város Önkormányzat képviselő- testületének a Tender Terv Kft. tulajdonosi hozzájárulás kérelmének jóváhagyásáról (081, 094/2 és 099/2 hrsz.)
szóló 87/2020. (III.16.) határozat érvényességéhez megerősítő döntés
6/2020.
(IV.08.)
rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó pályázat benyújtásáról
7/2020.
(IV.08.)
2020. évi összesített közbeszerzési terv 1. számú módosításának elfogadása
8/2020.
(IV.08.)
A TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010 azonosító számú, "Nyeregbe az Ormánságban" című pályázat megvalósításához kapcsolódó közbeszerzési eljárás lezárásáról
9/2020.
(IV.08.)
Sellye Város Önkormányzatának 2020. évi közfoglalkoztatási programjainak megvalósításához szükséges építőanyagok beszerzésére - vonatkozó ajánlatkérés eredményének jóváhagyása
10/2020.
(IV.08.)
Sellye Város Önkormányzatának 2020. évi közfoglalkoztatási programjainak megvalósításához szükséges tőzeg, díszfa csemete, virágpalánta beszerzésére vonatkozó szállítási szerződés jóváhagyása
11/2020.
(IV.08.)
TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosító számú, „Élhetőbb, szebb, zöldebb város megteremtése az Ormánság szívében” című pályázat projektmenedzserét érintő személyi változás megtárgyalása, jóváhagyása
12/2020.
(IV.08.)
Fürdő utcai szennyvízátemelő szivattyú eszközhasználati díj terhére történő munkáról
13/2020.
(IV.08.)
Balaskovics Józseffel kötendő ingatlan adásvételi szerződés jóváhagyása (0321 hrsz.)
14/2020.
(IV.20.)
Az EFOP-3.9.2-16-2017-00034 azonosítószámú pályázat személyi változásainak jóváhagyása
15/2020.
(IV.20.)
TOP-2.1.1.-16-BA1-2017-00001 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó építési beruházás megvalósítására kiírt közbeszerzési eljárás eredményének kihirdetése
25/2020.
(IV.28)
Gazdasági program elfogadásáról
26/2020.
(IV.28.)
Városi Sportkör Sellye támogatásának felfüggesztéséről
27/2020.
(IV.28.)
feladat-ellátási előszerződés megkötése Dr. Matancic Mariannával
28/2020.
(V.04.)
Eszközhasználati díj terhére történő munka megtárgyalása Sellye, Vasút utca szennyvízelvezetés kiépítése 614 hrsz-ú ingatlanhoz
29/2020.
(V.04.)
A Magyar Falu Program keretében meghirdetett, „Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás” című, MFP-KTF-2020 kódszámú pályázati kiírásának megtárgyalásáról
30/2020.
(V.04.)
TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosító számú pályázat építési beruházására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása, ajánlattételi felhívás jóváhagyása
31/2020.
(V.07.)
László Péterné Sellye, Felsőmajor 5. szám alatti lakos egyszeri születési települési támogatásának megállapítása
32/2020.
(V.18.)
Tűzoltó autó értékesítéséről
33/2020
(V.18.)
Javaslattétel „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. ügyvezetői munkakörre vonatkozó álláshely meghirdetésére
34/2020.
(V.18.)
A Sellye belterület 890 hrsz. alatti „kivett major” ingatlanra tett vételi ajánlat megtárgyalásáról
35/2020.
(V.18.)
Sellye 399.hrsz. (szauna) bérleti szerződés módosítása
36/2020.
(V.18.)
Sellye Városi Termálfürdő 2020. évi üzemeltetésével, nyitási előkészületeivel kapcsolatos tájékoztató megtárgyalása
37/2020.
(V.18.)
Településkép, közösségi tér fejlesztése (VP) című, VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 kódszámú felhívása alapján nyertes, 1778607671 azonosító számú projekt vonatkozásában tájékoztatás elfogadásáról, projekt további folytatásáról
41/2020.
(V.29.)
az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékeléséről
42/2020
(V.29.)
Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2019. évi előirányzat-módosítási kérelme
43/2020.
(V.29.)
Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2020. évi előirányzat-módosítási kérelme
45/2020.
(VI.03.)
Tűzoltóautó értékesítésére meghirdetett nyílt pályázati eljárás lefolytatásának eredményeként  beérkezett ajánlat jóváhagyása
47/2020.
(VI.10)
TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006 azonosítószámú, „Piac és az ahhoz szükséges alapinfrastruktúra kialakítása Sellyén” című projekt megvalósításához kapcsolódó eszközök beszerzésére kiírt egyszerű ajánlatkérés eredményének jóváhagyása
48/2020.
(VI.10.)
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001 azonosító számú, „Helyi ellátás, szolgáltatás, életminőség javítása az Ormánságban” című projekt megvalósításához szükséges marketing, kommunikációs szolgáltatások beszerzési eljárásának megtárgyalása
49/2020.
(VI.10.)
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001 azonosító számú, „Helyi ellátás, szolgáltatás, életminőség javítása az Ormánságban” című projekt megvalósításához szükséges marketing, kommunikációs szolgáltatások beszerzési eljárásának megtárgyalása

210/2020.

(XI.27.)

Dél- Kom Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása

211/2020.

(XI.27.)

MFP-BJA/2019 kódszámú, „Kistelepülések járdaépítésének, felújításának anyagtámogatása” című, 3019660546 projektazonosító számú pályázat megvalósításához szükséges anyagbeszerzés megtárgyalása

212/2020.

(XI.27.)

TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001 azonosító számú, „Helyi ellátás, szolgáltatás, életminőség javítása az Ormánságban” című pályázat keretén belül konditermi eszközök beszerzésének megtárgyalása

213/2020.

(XI.27.)

TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001 azonosító számú, „Helyi ellátás, szolgáltatás, életminőség javítása az Ormánságban” című pályázat keretén belül egyéb eszközök beszerzésének megtárgyalása

214/2020.

(XI.27.)

A TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001 azonosító számú „Helyi ellátás, szolgáltatás, életminőség javítása az Ormánságban" című projekthez kapcsolódó beszámoló, tájékoztató jóváhagyása

215/2020.

(XI.27.)

Sellye Kommunális Kft. ügyvezetői kérelmének megtárgyalása

231/2020.

(XII.07.)

A TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosító számú „Élhetőbb, szebb, zöldebb város megteremtése az Ormánság szívében" című projekthez kapcsolódó beszámoló, tájékoztató jóváhagyása

232/2020.

(XII.07.)

A TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosító számú „Élhetőbb, szebb, zöldebb város megteremtése az Ormánság szívében" című projekthez kapcsolódó szakmai vezetői munkaszerződés meghosszabbításának jóváhagyása

233/2020.

(XII.07.)

A TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosító számú „Élhetőbb, szebb, zöldebb város megteremtése az Ormánság szívében" című projekthez kapcsolódó kertészeti-tájépítészeti kivitelezésre megkötött vállalkozási szerződés 1. számú módosításának jóváhagyása

234/2020.

(XII.07.)

A TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosító számú „Élhetőbb, szebb, zöldebb város megteremtése az Ormánság szívében" című projekthez kapcsolódó marketing tevékenység elvégzésére megkötött megbízási szerződés 1. számú módosításának jóváhagyása

235/2020.

(XII.14.)

TOP-3.1.1.-16-BA1-2017-00010 azonosító számú pályázat építési beruházására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményessé nyilvánítása, eredményének jóváhagyása, lezárása

236/2020.

(XII.14.)

A 2021. évi közfoglalkoztatási programok

237/2020.

(XII.14.)

A 2021. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról

246/2020.

(XII.23.)

Bérleti szerződés elfogadásáról a Tenkes-Térségi Foglalkoztató Kft-vel

247/2020.

(XII.23.)

 

MFP-BJA/2019 kódszámú, „Kistelepülések járdaépítésének, felújításának anyagtámogatása” című, 3019660546 projektazonosító számú pályázat megvalósításához szükséges anyagbeszerzésről szóló 211/2020.(XI.21.) sz. polgármesteri határozat módosítása

248/2020.

(XII.23.)

MFP-BJA/2019 kódszámú, „Kistelepülések járdaépítésének, felújításának anyagtámogatása” című, 3019660546 projektazonosító számú pályázat megvalósításához szükséges anyagbeszerzésről szóló 211/2020.(XI.21.) sz. polgármesteri határozat módosítása

249/2020.

(XII.23.)

EFOP-3.9.2-16-2017-00034 azonosítószámú pályázat képzéseire vonatkozó közbeszerzési eljárást lezáró döntés

253/2020.

(XII.29.)

Sellye, 277/1 helyrajzi számú ingatlan megvétele

254/2020.

(XII.31.)

Az EFOP-3.9.2-16-2017-00034 azonosítószámú projekt keretében életpálya-építés, a továbbtanulásra történő felkészítés, a továbbtanulás iránti igény fokozásának elősegítése – kötelező tevékenység megvalósításának korábbi beszerzési eljárása érvénytelenné nyilvánítása, és az újonnan lefolytatott beszerzési eljárás eredményessé nyilvánítása, beszerzés jóváhagyása
2021. év

16/2021.

(I.22.)

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Sellyével kötött megállapodás felülvizsgálata

17/2021.

(I.22.)

Sellye Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata

18/2021.

(I.22.)

Shotokan-do Klub Sellye civil szervezettel kötött 2020. évi támogatási megállapodás módosítása

19/2021.

(I.31)

Bodonyi Nándor utcai iskola Diákjaiért Alapítvány civil szervezettel kötött 2020. évi támogatási megállapodás módosítása

20/2021.

(I.22.)

Sellye Város Önkormányzat behajthatatlan követeléseinek leírásáról

21/2021.

(I.22.)

Pályázat benyújtásáról a TOP-2.1.3-16 kódszámú, „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” megnevezésű kiírásra

22/2021.

(I.22.)

A TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001 kódszámú és TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009 kódszámú pályázatok megvalósításához kapcsolódó közműkiváltási munkálatok elvégzéséről szóló 122/2020. (VII.09.) határozat módosításáról szóló 131/2020.(VII.29.) sz. KT határozat módosításáról

40/2021.

(I.28.)

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009 azonosító számú pályázat eszközbeszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása, ajánlattételi felhívás jóváhagyása

41/2021.

(I.28.)

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009 azonosító számú pályázat eszközbeszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottsági tagjainak jóváhagyása

52/2021.

(II.01.)

Javaslat „Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának bérezésére

53/2021.

(II.04.)

Alpolgármester részére a 259/2019. (X.28.) sz. határozatával megállapított tiszteletdíjra vonatkozó határozat visszavonásáról

54/2021.

(II.04.)

Alpolgármester részére a 260/2019. (X.28.) sz. határozatával megállapított költségtérítésére vonatkozó határozat visszavonásáról

55/2021.

(II.11.)

Kötelező felvételt biztosító kijelölt iskolai körzetek tervezetének véleményezéséről

61/2021.

(II.16.)

„Kincsek között élünk- Kerékpártúra az Ormánságban” helyi érték Települési Értéktárba történő felvételéről

62/2021.

(II.16.)

„Ormánsági Fehérhurka Fesztivál” hagyományának Települési Értéktárba történő felvételéről

63/2021.

(II.26.)

2021. évi közfoglalkoztatási programokról

64/2021.

(II.26.)

„Skanzen”, mint kulturális örökség Települési Értéktárba történő felvételéről

65/2021.

(III.01.)

Zlatne Noge - Arany Lábak Néptáncegyüttes Egyesület civil szervezet  2021. évi támogatási megállapodásáról

66/2021.

(III.08.)

A TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001 azonosító számú, „Helyi ellátás, szolgáltatás, életminőség javítása az Ormánságban” című projekthez kapcsolódó beszámoló, tájékoztató jóváhagyása

67/2021.

(III.08.)

TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001 azonosító számú, „Helyi ellátás, szolgáltatás, életminőség javítása az Ormánságban” című pályázat keretén belül egyéb eszközök beszerzéséhez kapcsolódó szállítói szerződés módosításának jóváhagyása

68/2021.

(III.08.)

TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001 azonosító számú, „Helyi ellátás, szolgáltatás, életminőség javítása az Ormánságban” című pályázat keretén belül konditermi eszközök beszerzéséhez kapcsolódó szállítói szerződés módosításának jóváhagyása

69/2021.

(III.08.)

TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001 azonosító számú, „Helyi ellátás, szolgáltatás, életminőség javítása az Ormánságban” című pályázat keretén belül megépült Sport és Multi Funkciós Létesítmény üzemeltetőjének kiválasztásáról

70/2021.

(III.08.)

Sellye I.sz. háziorvosi körzet Feladat-ellátási Megállapodás módosítása

76/2021.

(III.11.)

Sellye, 245 hrsz. (volt sajtüzem főépület)
Ingatlan haszonkölcsön szerződés jóváhagyása

77/2021.

(III.26.)

„WIFI4EU - az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása” című projekt megvalósítása érdekében hálózat kiépítése, üzemeltetése, karbantartás

78/2021.

(III.29.)

Az EFOP-3.9.2-16-2017-00034 azonosítószámú pályázat menedzsmentjének munkaszerződés módosítása

79/2021.

(III.29.)

Sellye Város Önkormányzatának 2021. évi közfoglalkoztatási programjainak megvalósításához szükséges építési anyagok, kenőanyagok, vas anyagok és kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére - vonatkozó ajánlatkérés eredményének jóváhagyás

80/2021.

(III.29.)

Sellye Város Önkormányzatának 2021. évi közfoglalkoztatási programjainak megvalósításához szükséges munkaruházati és egyéb termékek (munkavédelmi bakancs, nadrág, munkás kabát, munkavédelmi kesztyű, láthatósági mellény, szájmaszk, levendulazsák) beszerzésére - vonatkozó ajánlatkérés eredményének jóváhagyása

81/2021.

(III.29.)

Sellye Város Önkormányzatának 2021. évi közfoglalkoztatási programjainak megvalósításához szükséges díszfa csemete és virágpalánta beszerzésére vonatkozó szállítási szerződés jóváhagyása

82/2021.

(III.29.)

A Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolójáról

83/2021.

(III.31.)

Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2021. évi munkatervének elfogadása
 

84/2021.

(IV.06.)

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Faluházak fejlesztése pályázati kategóriában, MFP-ÖTIK-2021/1 kódszámú pályázati kiírásának megtárgyalásáról

85/2021.

(IV.06.)

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Közösségi terek fejlesztés pályázati kategóriában, MFP-ÖTIK-2021/6 kódszámú pályázati kiírásának megtárgyalásáról

86/2021.

(IV.06.)

TOP-3.1.1.-16-BA1-2017-00010 kódszámú, „Nyeregben az Ormánságban” azonosító számú projekt megvalósításához szükséges pályázat megvalósulási helyszínén Fürdő utcai ivóvíz gerinc és bekötő vezetékek cseréjének elvégzésére irányuló ajánlattétel

87/2021.

(IV.06.)

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett, „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítményépítése/felújítása” című MFP-UHK/2021 kódszámú pályázati kiírásának megtárgyalása

88/2021.

(IV.06.)

Városi Sportkör Sellye civil szervezet 2021. évi támogatási megállapodásáról

89/2021.

(IV.06.)

A Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának   elfogadásáról
 

90/2021.

(IV.06.)

A Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzat elfogadása

91/2021.

(IV.08.)

Kiss Géza Magyar- Horvát Kétnyelvű Nemzetiségi Általános Iskola és Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésére vonatkozó javaslat véleményezése

92/2021.

(IV.09.)

Sellye 0118/5 helyi védett ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásáról

101/2021.

(IV.15.)

rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó pályázat benyújtásáról

102/2021.

(IV.21.)

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2021. évi munka- és szolgáltatási tervének jóváhagyásáról

103/2021.

(IV.21.)

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény nyitva tartási rendjérő

104/2021.

(IV.23.)

Sellye házi gyermekorvosi körzet megbízási szerződés módosítása

105/2021.

(IV.27.)

Eszközhasználati díj terhére történő munkálatok megtárgyalása

106/2021.

(IV.29.)

Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szigetvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szigetvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2020. évi tevékenységéről

107/2021.

(IV.29.)

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Faluházak fejlesztése pályázati kategóriában, MFP-ÖTIK-2021/1 kódszámú pályázat benyújtásáról

108/2021.

(vV07)

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009 azonosító számú pályázat eszközbeszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó közbenső döntés meghozatala

122/2021.

(V.10.)

Sellye Városi Tűzoltó és Polgárőr Egyesület civil szervezet 2021. évi támogatási megállapodásáról

123/2021.

(V.10.)

Sellye Kommunális Kft. 2021. évi üzleti tervének elfogadása

124/2021.

(V.10.)

Sellye Kommunális Kft. irodaépületének bérletére vonatkozó 2021. évi bérleti díj mértékéről

125/2021.

(V.10.)

Sellye Kommunális Kft. ügyvezető igazgatója kérelméről

126/2021.

(V.10.)

Sellye Városi Termálfürdő üzemeltetési megállapodásának módosítása

127/2021.

(V.10.)

A TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001 azonosító számú, „Helyi ellátás, szolgáltatás, életminőség javítása az Ormánságban” című pályázat keretén belül megépült Sport és Multifunkciós Létesítmény üzemeltetőjének kiválasztásáról szóló 69/2021. (III.8.) számú polgármesteri határozat módosításáról

128/2021.

(V.10.)

Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása” című, MFP-KEB/2021 kódszámú pályázat benyújtásának jóváhagyása

129/2021.

(V.12.)

az eszközhasználati díj terhére történő munkálatokról szóló 105/2021. (IV.27.) sz. polgármesteri döntés végrehajtásáról

130/2021.

(V.12.)

Az EFOP-1.4.2-16-2016-00018 azonosító számú projekt keretén belül „rendezvények, programok szervezése, megvalósítása” szolgáltatásra vonatkozó beszerzésre kiírt egyszerű ajánlatkérésről

131/2021.

(V.12.)

Katolikus Karitász – Caritas Hungarica által megvalósított ”Végtelen lehetőség – Komplex felzárkóztatási modellprogram a Sellyei járásban” címmel EFOP-1.5.1-17-2017-00005 kódjelű pályázattal való Együttműködési megállapodás megkötése az „Integrált térségi gyermekprogramok a Sellyei járásban” című és EFOP-1.4.2-16-2016-00018 azonosító számú projekt keretében 

132/2021.

(V.20.)

Tamási Naperőmű Kft. Sellye külterület 0372 hrsz-ú közút vonatkozásában kért kezelői hozzájárulás iránti kéreleméről
 

133/2021.

(V.20.)

2021. évi közbeszerzési tervről

134/2021.

(V.20.)

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009 azonosító számú pályázat eszközbeszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala

135/2021.

(V.20.)

TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosító számú „Élhetőbb, szebb, zöldebb város megteremtése az Ormánság szívében" című pályázat kivitelezéséhez kapcsolódó szerződések módosításnak jóváhagyása

136/2021.

(V.20.)

TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosító számú „Élhetőbb, szebb, zöldebb város megteremtése az Ormánság szívében" című pályázat kivitelez kapcsolódó szerződések módosításnak jóváhagyása

137/2021.

(V.27.)

Az EFOP-1.4.2-16-2016-00018 azonosító számú projekt keretén belül „rendezvények, programok szervezése, megvalósítása” szolgáltatásra vonatkozó beszerzésre kiírt egyszerű ajánlatkérésre beérkezett ajánlatok elbírálása, a nyertes ajánlattevő kiválasztása

141/2021.

(V.28.)

Sellye Város Önkormányzat intézményeinek előirányzat-módosítási kérelméről

142/2021.

(V.28.)

A Sellye Kommunális Kft. beszámolója 2020. évi gazdálkodásról, mérlegének jóváhagyása

143/2021.

(V.28.)

Sellye Sport és Multi Funkciós Szabadidős Létesítmény 2021. évi üzemeltetési tervének és üzemeltetési megállapodásának elfogadás

144/2021.

(V.28.)

a 2020. éves összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról

145/2021.

(V.28.)

az önkormányzat 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékeléséről

146/2021.

(V.31.)

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés jóváhagyása

149/2021.

(VI.11.)

Az EFOP-1.4.2-16-2016-00018 azonosító számú projekten belül megvalósuló Szimfónia program keretében hangszerek és hangszer kiegészítők beszerzésére kiírt egyszerű ajánlatkérésről

 

Csatolmány(ok):