TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁNAK VÉLEMÉNYEZÉSE

Tájékoztató a településkép védelméről szóló 21/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításának tervezetéről

 

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény, továbbá, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm.rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) előírásai alapján Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta Sellye város településképének védelméről szóló 21/2017. (XII.29.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet), amely 2018. január 1-én lépett hatályba.

A Kormányrendelet - 2021. január 1. és 2021. március 1. napjától hatályosuló - változásai miatt szükségessé vált a Rendelet módosítása, jogharmonizáció megteremtése és aktualizálása érdekében.

A Kormányrendelet előírásai alapján a településképi rendelet módosítását meg kell, hogy előzze egy államigazgatási véleményeztetés illetve partnerségi egyeztetés.

 

Az Önkormányzat –a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében a módosító rendelet  tervezetett elérhetővé tette a www. sellye.hu honlapon, melyet itt megtekinhet.

Tájékoztatom továbbá Önöket arról is, hogy a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletben foglaltakra tekintettel lakossági fórum megtartása nem áll módjában Sellye Város Önkormányzatának.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő –Testületének a Településfejlesztési és településrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetési Szabályairól Szóló 8/2017. (V.29.) számú önkormányzati rendeletben meghatározott partnerek a városi honlapról (www.sellye.hu) letölthető vagy a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán átvehető partneri adatlap kitöltésével közölhetik írásos észrevételeiket, javaslataikat, véleményeiket a rendelet módosításával kapcsolatosan.

A kitöltött partneri adatlapot Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Településüzemeltetési és Fejlesztési Osztály (7960 Sellye, Dózsa György u.1.) címére vagy az evo[at]sellye[dot]hu elektronikus levélcímre szíveskedjenek megküldeni.

A vélemények beérkezési határideje: 2021. március 15.

Tisztelettel:

Nagy Attila sk.

Sellye Város Polgármestere