Tájékoztatás maszk viseléséről

Tisztelt Lakosság, Üzemeltetők!

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt intézkedésekről szóló 431/2020. (IX.18.) számú Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) értelmében:

  • a kereskedelmi tevékenységet végző üzletekben, a hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles, az üzletben történő vásárlás, illetve az üzletben történő munkavégzés során, a száj és az orrot eltakaró maszk viselésére.

Ha a kereskedelmi hatóság ellenőrzés során vagy a rendőrség értesítése alapján kötelezettség megszegéséről szerez tudomást:

  • a kötelezettség első alkalommal történő megszegése esetén figyelmeztetést alkalmaz,
  • a kötelezettség második alkalommal történő megszegése esetén 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szab ki,
  • a kötelezettség harmadik alkalommal történő megszegése esetén az üzletet, illetve a helyiségeit legalább 3 napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja,
  • a kötelezettség negyedik alkalommal történő megszegésétől kezdve az üzletet, illetve a helyiségeit a kötelezettségek alkalmainak számával megegyező számú napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja.

A szankció azonos napon több egymást követő ellenőrzés alkalmával is kiszabható. A Kormányrendelet 2020. szeptember 18-án lépett hatályba és visszavonásig érvényes.

Kérjük a jogszabályban rögzítettek betartását és betartatását, mely közös érdekünk.

 

Együttműködésüket megköszönve!

Dr. Szalóky Ildikó sk.

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője