Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése (pályázati kiírás)

Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Sellye Város Önkormányzat az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló többször módosított 10/2016.(VII.1.) önkormányzati rendelete alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

1.) A pályázatot kiíró neve, székhelye:

Sellye Város Önkormányzat

7960 Sellye, Dózsa György utca 1.

2.) A pályázat célja: önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése

3.) A pályázat jellege: a pályázat nyilvános

4.) A pályázat tárgya

Ingatlan:

 • település: Sellye
 • fekvés: belterület (Kolozsvár utca vége, szárító melletti terület)
 • ingatlan helyrajzi száma: 890 hrsz.
 • telek területe: 2 ha 8686 m2
 • megnevezés: kivett major
 • műszaki adatok:
  • közmű: ingatlan víz, villamos energia csatlakozással rendelkezik
  • a terület teljesen körbekerített
  • Gip-E. ipari, gazdasági övezetben helyezkedik el, ahol a Helyi Építési Szabályzat előírásai szerint olyan gazdasági célú ipari, mezőgazdasági feldolgozó és nagyüzemi állattartó építmények elhelyezésére szolgál, amelyek más beépítésre szánt területen nem helyezhetőek el. Beépítettség legnagyobb mértéke: 50 %
  • ingatlanra bejegyzett jogok:
   • vezetékjog az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. javára

Az ingatlan kikiáltási ára: bruttó 6.000.000,- Ft

5.) Az ajánlatok benyújtásának helye: Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal (7960 Sellye, Dózsa György utca 1.)

6.) Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatokat zárt borítékban, 1 példányban kell benyújtani. A borítékon csak a következő szerepeljen: „Ajánlat az 890 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére”.

7.) A pályázatok elbírálása: A pályázatok elbírálásának szempontja a legmagasabb összegű ajánlati ár, azzal, hogy egyenlő összegű ajánlati árak esetén versenytárgyalás kerülmeg tartásra. Nyertes ajánlattevőnek nem lehet adótartozása (sem helyi, sem központi), melyet az adásvételi szerződés megkötése előtt igazolnia szükséges. 

8.) Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők:

- az ajánlattevő neve és címe/székhelye

- a vételár összegére tett megajánlás (bruttó módon, Ft-ban meghatározva)

- a pályázati feltételek elfogadásáról szóló ajánlattevői nyilatkozat.

9.) Az ajánlatok benyújtása, eredményhirdetés:

Ajánlat 2020. április 30. 16.00 óráig beérkezőleg nyújtható be (személyesen, postai úton) a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatalban (7960 Sellye, Dózsa György utca 1.)

zárt borítékban: Sellye Város Önkormányzat, 7960 Sellye, Dózsa Gy.u.1.

„Ajánlat az 890 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére”

Az eredményhirdetés várható ideje: 2020. május 15.

10.) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: a pályázó ajánlatához 60 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

11.) A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ kérhető Hamarics Réka Településüzemeltetési és Fejlesztési Osztályvezetőtől, a +36-20-288-49-05 telefonszámon, vagy email-ben a evo[at]sellye[dot]hu címen.

12.) Pályázati biztosíték: a kiíró nem kér pályázati biztosítékot az ajánlatok benyújtása során.

13.) Egyéb rendelkezések:

Az ingatlant megtekinteni előzetesen egyeztetett időpontban lehet, időpont egyeztetésre +36-20-288-49-05 telefonszámon, vagy email-ben a evo[at]sellye[dot]hu címen van lehetőség.

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást – akár indoklás nélkül is – eredménytelennek minősítse.

Az ingatlan beépítési lehetőségeinek vizsgálata az ajánlattevő feladata.

Sellye, 2020. április 14.

 

Nagy Attila sk.

polgármester