LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ BARNAKŐSZÉN IGÉNYEK FELMÉRÉSÉRŐL

 

Tisztelt Lakosok!

A Belügyminisztérium  az év elején szomszédunkban kirobbant háború, továbbá a bevezetett  gazdasági szankciók következtében jelentősen megváltozott gazdasági környezet, valamint a  drasztikusan emelkedő energiaárak okozta  energiakrízis következményeinek csökkentése érdekében a Kormány – a pénzügyi lehetőségekhez viszonyítva –  a lakossági téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag biztosításáról gondoskodni kíván.

A fent írtakra tekintettel a Belügyminisztérium 2022. szeptember 16-án  a lakossági barnakőszén igény előzetes felmérését rendelte el, melynek végrehajtásával az önkormányzatokat bízták meg.

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy akinek  széntüzelésre alkalmas fűtőberendezése van, az  barnakőszén igényét a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán személyesen, vagy  a 73/580-900/17-es melléken jelentheti be.

 

Tájékoztatom a lakosságot, hogy  az önkormányzatot  csak a felmérés  végrehajtásával bízták meg, sem az egy háztartás által igényelhető szénmennyiségről, sem annak áráról nincs semmiféle információnk, ezért kollégáink ilyen irányú kérdésükre sajnos nem tudnak felvilágosítással szolgálni.

 

Igénybejelentés határideje:  2022. szeptember 29. 16,00 óra

 

Sellye, 2022. 09. 16.

 

                                 Dr. Szalóky Ildikó  sk.

                                          jegyző