A KÖZTERÜLETEN TÖRTÉNŐ SZESZESITAL FOGYASZTÁS SZABÁLYAIRÓL

Tisztelt Lakosok!

Sellye Város Önkormányzat Polgármestereként - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) számú Kormányrendeletben foglaltakra tekintettel – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közterületen történő szeszesital fogyasztás szabályairól  - a képviselőkkel is egyeztetett- rendeletet alkottam, mely teljes terjedelmében az alábbi linken olvasható:

12/2020. (XI.27.) rendelet a közterületen történő szeszesital fogyasztás szabályairól.

Felhívom figyelmüket, hogy a rendelet 3. § (1) bekezdése értelmében: "A rendelet hatálya alá tartozó közterületeken és a közparkban tilos szeszes ital fogyasztása."

A közterületi szeszesital-fogyasztás tilalmának főszabálykénti  kimondásával biztosíthatjuk a magatartással szembeni hatékonyabb fellépést, melynek végső célja a közterületek biztonságának, tisztaságának javulása.
Az eljárás alá vontakkal szemben ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedő összegű szabálysértési bírság és ötezer forinttól ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság szabható ki.

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, így rendelkezései 2020. november 28. napjától alkalmazandóak.

 

Kérem szíves együttműködésüket a rendeletben foglaltak megtartására saját, és közösségünk érdekében is!

Tisztelettel:

Nagy Attila, polgármester