HIRDETMÉNY INGATLAN TULAJDONOSÁNAK SIKERTELEN BEAZONOSÍTÁSÁRÓL

Tisztelt Lakosság!

Az ingatlanügyi hatóság a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséról szóló 2020. évi LXXI.
törvény 21.§ (1) bekezdése alapján hirdetményt tett közzé.

Az alábbi ingatlan jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezése érdekében folytatott eljárása során  nem járt sikerrel a beazonosítás a lent megtekinthető hirdetmények szerint:

 

Az ingatlanügyi hatóság felhívja a figyelmet arra vonatkozóan, hogy akinek tudomása van az alábbi táblázatban feltüntetett, tulajdonosként bejegyzett személyek hiányzó természetes személyazonosító adatairól, tartózkodási helyeikről, illetve haláluk időpontjáról, úgy ezt a hirdetmény közzétételétől számított 90 napon belül az ingatlanügyi hatóság részére jelentsék be (BAMKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4. 7800 Siklós, Dózsa György út 19.).