Felhívás szociális célú tűzifa támogatás igénylésére

F E L H Í V Á S

Értesítjük a lakosságot, hogy Sellye Város Önkormányzat képviselő-testülete a Belügyminisztérium települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatása keretében 359 m3 ingyenes tűzifa kiosztására vált jogosulttá.

Tűzifa-támogatásra a Belügyminisztérium települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására meghirdetett 2021. júliusi pályázati kiírása alapján kizárólag szociálisan rászorult személyek jogosultak.  

A jogosultság részletes feltételeit a 10/2019.(VIII.30.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza, amely az njt.hu oldalon, az önkormányzat honlapján, valamint a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatalban megtekinthető.

 

A Jogosultság alapfeltételei:

  • a juttatás kizárólag kérelem alapján adható, a kérelemhez csatolni kell rendszeres jövedelem esetén a 30 napnál nem régebbi havi jövedelemigazolást /nyugdíjszelvényt, nem rendszeres jövedelem és vállalkozásból származó jövedelem esetén az előző 12 hó havi átlagáról szóló igazolást  
  • háztartásonként csak egy fő jogosult kérelmezni
  • a 2021. évi szociális tűzifa támogatás vonatkozásában szociálisan az rászorult, akinek a háztartásában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 290%-át (82.650.- Ft-ot), egyedül élő esetén annak 350 %-át. (99.750.- Ft-ot)
  • a juttatás a 359 m3 mennyiség erejéig adható

A kérelem a rendelet mellékletét képező nyomtatványokon igényelhető, amelyek a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán rendelkezésre állnak.

A kérelmek csak szabályosan kitöltve és a kötelező mellékletekkel együtt érvényesek.

A kérelem benyújtásának határideje: 2021. november 20.

A hiányosan benyújtott kérelmekre a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal 8 napos határidő tűzésével, egy alkalommal hiánypótlási felhívást küld. Amennyiben a hiánypótlást a kérelmező a megadott határidőn belül teljes körűen nem teljesíti, a kérelmet el kell utasítani.

A kérelem, illetve a kitöltési útmutató az alábbi linken tölthető le: KÉRELEM.

Kérelem benyújtásának helye: Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálata.

                                                               Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete