F E L H Í V Á S - adófizetési kötelezettség teljesítésére

 

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­

F E L H Í V Á S

adófizetési kötelezettség teljesítésére

 

2020. április 21-i nappal kihirdetésre került a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet. A járványügyi veszélyhelyzet kapcsán kialakult körülményekre is tekintettel Sellye Város Önkormányzati Adóhatósága is biztosítja, hogy a Sellyén működő és helyi adót fizető egyéni és társas vállalkozások a helyi iparűzési adókötelezettségeket 2020. szeptember 30-ig teljesíthessék.

A kormányrendelet csak a helyi iparűzési adó bevallására és befizetésére biztosított határidő hosszabbítást, az egyéb helyi adó – kommunális adó, gépjárműadó – tárgyévi első részletének  befizetési határideje 2020. március 16-án lejárt.

Az adóhatóság részéről megállapítást nyert, hogy a már lejárt adótartozások megfizetésére vonatkozó határidőket az adózók egy része elmulasztotta, ezért részükre az aktuális tartozás megjelölésével fizetési felszólítás kerül kiküldésre.

Kérem az adózókat, hogy tartozásukat a felszólításban írt határideig önként rendezzék,  további késedelem esetén  az Adóhatóság a követelés behajtásáról soron kívül intézkedik, illetve  adóvisszatartás érdekében a NAV-ot  minden mulasztó vonatkozásában megkeresi.

Tekintettel a járvány miatt elvont, vagy azzal összefüggésben elmaradt önkormányzati bevételek nagyságrendjére, a helyi adók következetes beszedése ebben a helyzetben kiemelt  feladat , emellett  jogos elvárás   a teljesítő adózók részéről , hogy  a    közös teherviselési  szabályok önkéntes betartásának elmulasztása esetén az adóhatóság a számára kötelező jogi lépéseket mindenkivel szemben tegye meg .

 Felhívom az adózók figyelmét, hogy a 90 napon túli adótartozással rendelkezők névsorát az adózás rendjéről szóló 2017.évi CL.tv 130.§-a alapján 2020. július 31. napjáig a helyben szokásos módon, a település hirdetőtábláján, és a www.sellye.hu honlapon név és adótartozás összege megjelöléssel az Adóhatóság nyilvánosságra hozza.

 

 

dr. Szalóky Ildikó sk.

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője