Álláspályázat: Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal jegyző munkakör betöltésére

A SELLYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal

Jegyző
 

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya  megye, 7960. Sellye, Dózsa György u. 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján ellátandó feladatok, továbbá a Sellyei Közös Önkormányzati  Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában a jegyző hatáskörébe utalt feladatok ellátása a hivatalhoz tartozó 12 települési és 13 nemzetiségi  önkormányzat vonatkozásában.  Munkavégzés helye  Sellye székhelyen, azonban ellátja a  Drávafok és Felsőszentmárton  Kirendeltségek irányítását és felügyeletét is.   

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a helyi önkormányzati rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•        Magyar állampolgárság,

•        Cselekvőképesség,

•        Büntetlen előélet,

•        Egyetem, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles                        közigazgatási menedzser szakképzettséggel rendelkezik,

•        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•        B kategóriás jogosítvány,

•        Közigazgatási szakvizsga,

•        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•   Önkormányzatnál szerzett- legalább 5 év feletti- szakmai tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•       Egyetemi jogász végzettség vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség,

•      jegyzői , aljegyzői tapasztalat – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•    A 87/2019.(IV.23.) Korm. rendeletben meghatározott tartalmú részletes szakmai önéletrajz

•    3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely szerint nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közszolgálati  jogviszony létesítését nem teszi lehetővé  

•     iskolai végzettséget igazoló okirat másolata

•      a szakmai gyakorlat meglétét igazoló iratok másolata

•  nyilatkozat arról, hogy a személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul

•     nyilatkozat 6 hónap próbaidő vállalásáról

•      motivációs levél

•      szakmai, vezetői tevékenységet bemutató részletes program

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. október 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Nagy Attila polgármester nyújt, a 73/580-902-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•       Postai úton, a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal  címére történő megküldésével (7960.Sellye, Dózsa György u.1.)  Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖH/499/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.

•      Személyesen: Nagy Attila  polgármester, 7960.Sellye , Dózsa György u.1.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Polgármester a formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók esetében fenntartja magának a jogot a személyes meghallgatásra, illetve arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A jegyzőt Sellye város Polgármestere nevezi ki.  A kinevezésben 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.sellye.hu - 2022. május 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.sellye.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. május 10.