Álláspályázat: Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény - Segéd könyvtáros

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

SELLYE VÁROS MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY

pályázatot hirdet

Segéd könyvtáros

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Könyvtári szolgáltatások ellátása (kölcsönzés, olvasó-és tájékoztató szolgálat), feldolgozói munkafolyamatok hagyományos és elektronikus eszközökkel, állománygondozás, bibliográfiai leírások készítése, éves szakmai terv elkészítése, éves szakmai beszámoló elkészítése, plakátok tervezése és szerkesztése, az intézmény rendezvényeihez kapcsolódó feladatok ellátása.

Betöltendő állás szakmacsoportja: kultúra

Betöltendő állás jogviszonya: Munkaviszony (MT)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, részben kötetlen munkaidő (heti 40 óra), 3 hónap próbaidő.

Munkavégzés helye: Sellye

Álláshirdető szervezet bemutatása: A munkavégzés Sellyén a Köztársaság tér 6 sz. alatt történik. Az állás elbírálást követően azonnal betölthető.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ: Postai úton, a pályázatnak a Sellye Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény címére történő megküldésével (7960 Sellye, Mátyás király utca 53.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Könyvtáros. Elektronikus úton az intézmény címére a sellyemuvhaz[at]gmail[dot]com e-mail címen keresztül.

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

Büntetlen előélet

Cselekvőképesség

Magyar állampolgárság

Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

érettségi bizonyítvány

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

Részletes szakmai önéletrajz

Iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata

3 Hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata (vagy annak megkereséséről szóló bizonylat)

A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglaltakat a döntésben résztvevők megismerhetik és a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben való kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat elbírálása során előnyt jelent

közművelődési szakember végzettség,

egyéb közösségépítést segítő végzettség,

könyvtári / közművelődési munkatapasztalat,

Word, Excel, PowerPoint, Canva felhasználó szintű használata.

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

adatkezelési nyilatkozat

fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről

végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.09.20. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A pályázat feltételeinek megfelelő pályázók közül az előértékelést követően a kiválasztott pályázókat személyesen meghallgatásra hívjuk be. A pályázók személyes meghallgatását követően az intézményvezető dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.09.30. 00:00

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.10.01.