Álláspályázat: hatósági és szociális osztályvezető

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

                                                                                                                                       Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal

                                                                               hatósági és szociális osztályvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021. december 1-től 2024. március 31 –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2021. december 1-től 2024. március 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7960 Sellye, Dózsa György utca 1.

Ellátandó feladatok:

A Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és Szociális Osztályának vezetése, a Hatósági és Szociális Osztály munkavállalói feletti operatív munkáltatói jogok gyakorlása. Sellye Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága döntéseinek előkészítése, részvétel a Bizottsági üléseken, a hozott döntések végrehajtása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A hatósági,szociális és anyakönyvi feladatokat ellátó szervezeti egység vezetése, jegyző által meghatározott hatósági feladatok ellátása.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Hatósági és Szociális Osztály

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 5 fő

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatában foglaltak az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Felsőfokú képesítés, Állam -és Jogtudományi doktori képesítés, igazgatásszervező vagy okleveles közigazgatási menedzser,

•         B kategóriás jogosítvány,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Angol vagy német nyelvtudás

•         jogi vagy közigazgatási szakvizsga

•         3 évet meghaladó önkormányzati gyakorlat

•         ASP rendszer ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         A pályázó szakmai önéletrajza a 87/2019. (IV.23) Korm.rendelet 1. sz. melléklete szerinti tartalommal

•         Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•         Végzettséget igazoló dokumentumok másolata

•         pályázó nyilatkozata, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását, nyilatkozat arról, hogy kinevezése esetén 1 éven belül közigazgatási szakvizsgát tesz, amennyiben ezzel nem rendelkezik, összeférhetetlenségi nyilatkozat a Kttv. 84-87.§-a szerint és nyilatkozat a hat hónap próbaidő vállalásáról

•         Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a benyújtott pályázat alapján a pályázati eljárásban résztvevők a személyes adatokat megismerhetik és kezelhetik

•         motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szalóky Ildikó jegyző nyújt, a 73/580-902 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Dr. Szalóky Ildikó jegyző részére a jegyzo[at]sellye[dot]hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A nyertes pályázót a jegyző nevezi ki Sellye Város polgármesterének egyetértésével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.sellye.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatok eredményéről a pályázók írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.sellye.hu honlapon szerezhet.