Hatályos, egységes szerkezetű

1997

13/1997. (XI.19.) rendelet Sellye Város jelképeiről, szeptember első szombatja városi ünnepnappá nyilvánításáról

1998
6/1998. (III.26.) rendelet a választási plakátok egyes középületeken, illetve a közterület meghatározott részein történő elhelyezésének tilalmáról és a választási kampánnyal összefüggő egyes önkormányzati kérdésekről

 

2001
7/2001. (IV.9.) rendelet a városrendezési feladatok megvalósítását biztosító elővásárlási jog megállapításáról
16/2001. (IX.26.) rendelet egyes helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánításáról

 

2002
5/2002.(II.13.) rendelet az ipari park helyi építési szabályzatáról
14/2002. (VI.05.) rendelet az önkormányzati testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sport tevékenység támogatásáról

 

2003

4/2003. (II.05.) rendelet a parkolás szabályairól

 

2004
25/2004. (IX.23.) rendelet a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról
37/2004. (XII.15.) rendelet az ebek tartásáról

 

2006
13/2006. (VI.28.) rendelet a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapításáról

 

2010
9/2010. (VII.26.) rendelet az üzletek éjszakai nyitva tartásának korlátozásáról

 

2011
14/2011. (VIII.04.) rendelet a szociális földprogramról

 

2013
15/2013. (IX.11.) rendelet a közterület filmforgatási célú használatáról
23/2013. (XII.18.) rendelet a temetőkről és a temetkezésről

 

2014
11/2014. (VII.01.) rendelet a közterületek használatának rendjéről
15/2014. (IX.16.) rendelet a mezőőri szolgálat működéséről
17/2014. (X.27.) rendelet a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági tagok és a tanácsnok tiszteletdíjáról

 

2015
6/2015. (IV.01.) rendelete az avar és kerti hulladék égetés, valamint szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól
9/2015. (IV.30.) rendelet a Szervezeti és Működési Szabályzatról
12/2015. (IX.21.) rendelet az idegenforgalmi adóról
13/2015. (IX.21.) rendelet a helyi iparűzési adóról
14/2015. (IX.21.) rendelet a kommunális adóról
19/2015. (XI.30.) rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

 

2016
2/2016. (II.01.) rendelet a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről
5/2016. (IV.01.) rendelet az államháztartáson kívüli forrás átadásáról- átvételéről 
10/2016. (VII.01.) rendelet Sellye Város Önkormányzatának vagyonáról, és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
14/2016. (VIII.26.) rendelet a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének engedélyezéséről és díjáról
19/2016. (XI. 30.) rendelet az egészségügyi alapellátás körzeteiről

 

2017
11/2017. (VII.17.) rendelet a kitüntetések alapításáról és adományozásáról
17/2017. (XII.04.) rendelet a reklámhordozók elhelyezéséről
20/2017. (XII.29.) rendelet a természetben nyújtott mezőgazdasági terménysegélyről
21/2017. (XII.29.) rendelet a településkép védelméről

 

2018
4/2018. (III.26.) rendelet a hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj- támogtatásáról

 

2019
10/2019. (VIII.30.) rendelet az egyszeri szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

 

2020
1/2020. (I.15.) rendelet a közszolgálati tisztviselők 2020. évi illetményalapjáról
8/2020. (VII.29.) rendelet a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
9/2020. (VIII.27.) a helyi termelői piac létesítéséről, működési rendjéről és üzemeltetéséről
12/2020. (XI.27.) rendelet a közterületen történő szeszesital fogyasztás szabályairól

 

               

20202021
1/2021. (I.22.) rendelet a közszolgálati tisztviselők 2021. évi illetményalapjáról
9/2021.(VI.28.) rendelet a közterületek elnevezés, valamint a házszám- megállapítás szabályairól
12/2021.(XI.30.) rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

 

               

20222
1/2022. (I.27.) rendelet a közszolgálati tisztviselők 2022. évi illetményalapjáról

3/2022. (III.11.) rendelet az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

5/2022. (V.27.) rendelet a 2021. évi költségvetési terv végrehajtásáról
10/2022. (X.28.) rendelet a településtervvel, a kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól
11/2022. (X.28.) rendelet igazgatási szünet és munkaszüneti nap elrendeléséről

 

20232
4/2023. (III.6.) rendelet a Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

6/2023.(IV.3.) rendelet a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, hatályos 2023. május 1-jétől 

8/2023. (V.30.) rendelet a 2022. évi zárszámadásról
12/2023. (IX.4.) rendelet az elhagyott hulladék felszámolása érdekében tett intézkedésekről
14/2023. (X.25.) rendelet az egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről

 

     2024
1/2024. (I.29.) rendelet az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság államháztartási törvény szerinti megszüntetéséről, valamint önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság önkormányzati feladatellátásának önkormányzati költségvetési szerv által történő átvételéről
2/2024. (I.30.) rendelet a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők 2024. évi illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről
4/2024. (II.19.) rendelet Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
6/2024. (III.7.) rendelet helyi építési szabályzatról

                                                                                       Ugrás a lap tetejére