2020. évi jegyzőkönyvek

A Sellye Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének - a  nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153.§ (1)-(2) bekezdéseiben  és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján veszélyhelyzet idején hozott döntései:

Sellye Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének 1/2020.(V.25.) határozata