Sellye Város Önkormányzat polgármesterének
összefoglaló tájékoztatója
Sellye Településképi Arculati Kézikönyvéről

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy elkészült Sellye Város Településképi Arculati Kézikönyve (továbbiakban: TAK) a „településkép védelméről” szóló 2016. évi LXXIV. törvény és „a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet előírásai szerint.

A TAK általános építészeti, esztétikai útmutatást kíván nyújtani, a településkép történeti örökségeinek, jelenlegi adottságainak, valamint a településfejlesztési elképzelések figyelembevételével. A kézikönyv nem jogszabály, hanem egy útmutató, tájékoztató – a lakosság, az építtetők és az építtetők tervezői számára – a település közössége által elvárt építészeti, esztétikai minőségről és jellegről.

A TAK tehát feltárja és bemutatja a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit, értékeit, és javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek
alkalmazására. Emellett a dokumentum elkészítésének fontos célja, hogy megalapozza, előkészítse, segítse Sellye településképi rendeletének megalkotását.

A Képviselő-testület által elfogadott TAK elérhető és megismerhető a lenti hivatkozásra kattintva.

A kézikönyvvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat az evo@sellye.hu e-mail címre küldhetik meg. Az így beérkezett értékeléseket, véleményeket az önkormányzat évente egy alkalommal kiértékeli és ismerteti a Képviselő-testülettel.

Sellye, 2017. január 4.
 
Nagy Attila
Sellye Város Polgármestere

Dokumentumok:

Rendezés:
 • Tájékoztatás_helyivédet_ támogatás (pdf)
 • 2018-07-09 13:39:59
 • 202 kb
 • Tájékoztatás - helyi védelem alatt álló értékek fenntartásáról, hasznosításáról, fenntartásának támogatásáról
 • Sellye_TAK.pdf (pdf)
 • 2018-01-04 15:34:03
 • 22263 kb
 • Sellye Településképi Arculati Kézikönyve
 • Elozetes_tajekoztato_lakossagi_forum.pdf (pdf)
 • 2017-11-27 11:44:34
 • 214 kb
 • Előzetes tájékoztató a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítéséről, és az ezzel kapcsolatban tartandó lakossági fórumról (archív)
 • Partnerségi adatlap (docx)
 • 2017-06-07 13:00:35
 • 12 kb
 • 1. melléklet a 8/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez