Hatályos, egységes szerkezetű rendeletek.

Hatályos rendeletek:

Rendezés:
 • Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019. (VIII.30.) rendelete az egyszeri szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól
 • Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetési terv végrehajtásáról
 • Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019. (III.13.) rendelete Sellye Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
 • Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019. (I.25.) önkormányzati rendelete a közszolgálati tisztviselők 2019.évi illetményalapjáról
 • Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2019. (III.13.) Sellye Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
 • Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2019. (I.25.) önkormányzati rendelete a közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetményalapjáról
 • 1/2019.(I.25.) Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testületének 1/2014. (I.30.) számú rendelete a Sellyei Közös Önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők Illetmény- kiegészítéséről egységes szerkezetben az 1/2015. (I.28.), az 1/2016. (I.28.), a 2/2017. (I.25.), az 1/2018. (I.25.) és az 1/2019. (I.25.) önkormányzati rendelettel
 • 11/2018. (X.25.) Az egyszeri szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól
 • 10/2018. (X.25.) Az egyszeri szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól
 • 4/2018. (III.26.) Sellye Város Önkormányzatának rendelete a hátrányos helyzetű tanulók tanulmányi ösztöndíj- támogatásáról
 • 3/2018. (III.2.) Sellye Város Önkormányzatának rendelete a 2018. évi költségvetéséről
 • 21/2017. (XII.29.) Sellye Város Önkormányzatának rendelete a településkép védelméről
 • 20/2017.(XII.29.) Sellye Város Önkormányzatának rendelete a természetben nyújtott mezőgazdasági terménysegélyről
 • 19/2017.(XII.29.) Sellye Város Önkormányzatának rendelete az önkormányzat képviselő- testületének a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló 24/2005. (X.2.) rendeletének hatályon kívül helyezéséről
 • 10/2016. (VII.1.) rendelet Sellye Város Önkormányzatának vagyonáról, és a vagyon tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
 • Önkormányzati rendelet egységes szerkezetben a 16/2017 (XII.4.) rendelettel az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről
 • Rendelet a Reklámhordozók elhelyezéséről
 • 9/2015. (IV.30.) rendelet a 3/2016. (II.1.), a 6/2016. (IV.1.), 4/2017. (II.28.), a 7/2017. (IV.28.), a 14/2017. (X.31.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalva a Szervezeti és Működési Szabályzatról
 • 4/2015. (II.26.) rendelet a 15/2015.(IX.21.), a 9/2016. (IV.29.), 16/2016. (XI.14.) az 5/2017. (II.28.), a 12/2017. (IX.29.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalva a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról
 • 13/2017. (IX.29.) az egyszeri szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól
 • 5/1997. (II.20.) rendelet hatályon kívül helyezése miatt a 11/2017. (VII.17.) a kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló rendelet
 • 10/2017. (V.29.) a 2016. évi költségvetési terv végrehajtásáról
 • 8/2017. (V.29.) a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési szabályairól
 • 1/2014. (I.30.) számú rendelet
  a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetmény-kiegészítéséről egységes szerkezetben az 1/2015. (I.28.) számú önkormányzati rendelettel
 • 17/2014. (X.27.) önkormányzati rendelete
  a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági tagok és a tanácsnok tiszteletdíjáról