Hatályos, egységes szerkezetű rendeletek.

Hatályos rendeletek:

Rendezés:
 • 10/2016. (VII.1.) rendelet Sellye Város Önkormányzatának vagyonáról, és a vagyon tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
 • Önkormányzati rendelet egységes szerkezetben a 16/2017 (XII.4.) rendelettel az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről
 • Rendelet a Reklámhordozók elhelyezéséről
 • 9/2015. (IV.30.) rendelet a 3/2016. (II.1.), a 6/2016. (IV.1.), 4/2017. (II.28.), a 7/2017. (IV.28.), a 14/2017. (X.31.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalva a Szervezeti és Működési Szabályzatról
 • 4/2015. (II.26.) rendelet a 15/2015.(IX.21.), a 9/2016. (IV.29.), 16/2016. (XI.14.) az 5/2017. (II.28.), a 12/2017. (IX.29.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalva a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról
 • 13/2017. (IX.29.) az egyszeri szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól
 • 5/1997. (II.20.) rendelet hatályon kívül helyezése miatt a 11/2017. (VII.17.) a kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló rendelet
 • 10/2017. (V.29.) a 2016. évi költségvetési terv végrehajtásáról
 • 8/2017. (V.29.) a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési szabályairól
 • 1/2014. (I.30.) számú rendelet
  a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetmény-kiegészítéséről egységes szerkezetben az 1/2015. (I.28.) számú önkormányzati rendelettel
 • 17/2014. (X.27.) önkormányzati rendelete
  a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági tagok és a tanácsnok tiszteletdíjáról
 • 19/2016. (XI.30.) rendelet az egészségügyi alapellátás körzeteiről
 • 14/2015. (IX.21.) számú rendelet
 • 17/2016. (XI.14.) rendeletet az egyszeri szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól
 • 14/2016. (VIII.26.) sz. rendeletet a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének engedélyezéséről és díjáról
 • 14/2004. (VI.30.) sz. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
  hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a helyi környezet védelméről, a
  közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról
 • 11/2014. (VII.1.) önkormányzati rendeletét egységes szerkezetbe
  foglalva a 13/2014. (VII.17.), a 19/2014. (XII.01.), és a 12/2016. (VII.1.)
  számú rendeletekkel
 • 8/2016. (IV.29.) sz. rendeletet a 2015. évi költségvetési terv végrehajtásáról
 • 5/2016. (IV.31) sz. rendeletet az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről
 • 4/2016. (II.29.) sz. rendeletet az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről.
 • 2/2016. (II.1.) sz. rendeletet a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről.
 • 8/2005.(III.30.)
  A helyi építési szabályzatról
 • 19/2015. (XI.30.) rendelet
 • 18/2015. (X.26.) rendelet
 • 17/2015. (X.26.) rendelet