Sellyei Református Társegyházközség


Bemutatkozás


Baranya népe, így az Ormánságiak is Sztárai Mihály és Szegedi Kis István szolgálata nyomán tért át a református hitre. A háromtornyos református templom 1872-ben nyerte el jelenlegi alakját, többszöri átépítéssel. Eredetileg a templom dombon egy ferences kolostor állt.

Majd az annak helyén épült templomot a törökök akarták elhordani a szigetvári vár falainak megerősítésére.

A török már kiállította a környező falvak lakosait Sellyétől Szigetvárig, hogy kézről-kézre adva szállítsák el. Az utolsó órában érkezett meg a sellyei küldöttség.

A budai pasa engedélyével, 80 ezüst talléron megváltották a templomot. Reméljük, hogy az emberek tudnak hitben ugyanolyan áldozatkész tagjai lenni a református közösségüknek, mint őseik.

Egy templom önmagában véve csak egy épület, de mesél múltról, jelenről emberek áldozatkész szeretetéről. Igazán templommá akkor válik, ha élet van benne. Szeretnénk mindenkit megszólítani, és minden generációnak lehetőséget adni, hogy otthonra találjanak közösségünkben.

A Társegyházközség gyülekezetei: Sellye, Drávaiványi, Kákics, Marócsa, Okorág, Sósvertike.


Lelkipásztor: Lovadi István

Református templom

 

Elérhetőségek


7960 Sellye, Domb u. 11.Tel: +36/73/440-061
Mobil: +36/30/636-5875
E-mail: lovadi.istvan@gmail.com
Facebook: Református Gyülekezet SellyeSzálláslehetőség


Ifjúsági szálláslehetőséget kínálunk a régi, felújított parókián max. 30 fő részére. Felszereltség: 2 db WC, 2 db zuhanyzó, felszerelt konyha, főzési lehetőséggel. Az udvar területén sátorozásra is van mód. Lehetőség van ebéd igénylésére is a közeli étteremben. A családosok számára pedig egy 4 fős apartman áll rendelkezésre gyülekezeti házunkban. Az apartmanban 2 db WC, zuhanyzó, konyha áll a vendégek rendelkezésére.

Gyülekezeti házunkban megtekinthető a Baranyai Református Egyházmegye Egyházművészeti Múzeuma.
Bejelentkezés a fent megadott telefonszámokon.

Gyülekezeti alkalmaink SellyénReformátus templom lépcsője


Istentisztelet a társegyházközségekben


Egyéb gyülekezeti programok


Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

 Római Katolikus Plébánia Hivatal és templom

 

Bemutatkozás


Sellyén már régóta van adatunk arról, hogy volt papja és élt itt katolikus közösség. 1334-ből fellelhető egy tizedjegyzék, mely szerint plébániás hely és 12 báni tizedet fizet évente.1292-ben a sellyei nemesek a földjükkel szomszédos szentmártont bérbe vették a zágrábi püspöktől. Sellye első temploma a mai református templom helyén állt, a dombot ezért Pap-dombnak is nevezték. Található volt itt egy Ferences kolostor, melynek szerzeteseit Bécs ellen vonuló török seregek ölték meg 1532-ben.Az 1750-es években a kastély északi részében alakítottak ki templomot. A török időktől Sellye a Draskovich család birtoka volt, akik hosszú időn át meghatározták e déli részek politikai életét, a horvát kapcsolatokat, de nem utolsó a vallási életet, hiszen számos sarj emelkedett püspöki méltóságba, sőt császári gyóntatók voltak.

A mai templomot a volt grófi magtárból alakították át 1913-ban, ebben az évben szentelte fel gróf Zichy Gyula pécsi püspök Szentháromság tiszteletére.A főoltár a Szentháromságot ábrázolja, meglepő módon egy női alakkal. Művészettörténészek szerint a kegyúr felesége. A jobboldali mellékoltár Nepomuki Szent Jánost, a baloldali Szent József halálát ábrázolja.A főoltárkép mellett a szerzetesek által faragott Szent István király és szent Imre herceg szobrai állnak. A plébániát 1946-ban alakították ki a volt uradalmi számtanácsosi lakásból. Ekkor válik ki a bogdásai plébániából és alakul lelkészséggé 1976-ban válik önálló plébániává.

Egy rövid szünet után – mely az itteni katolikus hívek számára hosszú várakozást jelentett- ismét van plébánosa Sellyének, „Szétszéledtek, mint a pásztor nélküli juhok.”. Molnár János pap-tanár személyében. Feladatul tűztük ki a keresztény, kereső hívek összegyűjtését és lelki gondozását. Ima életünket erősítve szerdánként szentmise van, utána pedig Rózsafüzért mondunk nemzetünkért, közösségünkért felajánlva. Péntekenként szeretnénk minden korosztály számára kinyitni kicsit a plébániát Bibliaórára, beszélgetésre, az Esti dicséret közös elimádkozására.

Vasárnaponként 11 órakor ünnepeljük az Úr napját. Minden hónap utolsó vasárnapján várjuk a gyermekeket szüleikkel együtt gyermekliturgiára. Az óvodások számára az óvodában, az alsó tagozatosoknak az iskolában, a felső tagozatosoknak a plébánián nyílik lehetőség hitük formálására. Sellyéhez csatolt plébániák: Drávasztára, nagyszámú, horvát hívő közösséggel.


Bogdása


Leányközösségei: Sósvertike, Drávaiványi, Drávafok, Endrőc, Okorág, Marócsa, Kákics.
Plébánosai : Szalay László 1959 - 1994.
Ronta László 1994 - 2000.
Petkó Tamás 2000 - 2003.
Nemes József 2003 - 2007.Katolikus templom
Molnár János 2007 - 2008.
Horváth Sándor 2008 - 2012
Egri József 2012 -
 

Elérhetőségek


Római Katolikus Plébánia
Egri József
Tel: +36/73/480-314