Városi Könyvtár

Könyvtár


KapcsolatPostacím: 7960 Sellye, Köztársaság tér 6.
Tel: +36/73/580-035
Email: konyvtar@sellye.hu
Honlap:  http://www.sellyemuvhaz.hu/

 

A Városi Könyvtár nyilvános könyvtári szolgáltatást biztosít Sellye város és térsége lakosságának alapellátása érdekében. Folyamatosan gyűjti a magyar nyelven megjelent könyveket és elektronikus dokumentumokat, valamint a település helyismereti vonatkozású dokumentumait. Állampolgári jog alapján szolgáltatásaival rendelkezésre áll minden érdeklődőnek. Állományának túlnyomó részét kölcsönzi, a helyben használható dokumentumokhoz biztosítja a hozzáférést. Az Országos Dokumentumellátó Rendszer tagjaként részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, a Sellyei Kistérségben mozgókönyvtári tevékenységet folytat. 2019-től pályázatnak köszönhetően csatlakozik a Csorba Győző Könyvtár Corvina IKR adatbázisához, így a gyűjtemény elektronikusan is fel lesz dolgozva.

A könyvtár gyűjteményét, szolgáltatásait népszerűsítő rendezvényeket szervez, kiscsoportos foglalkozásokat tart az általános iskolai diákok számára, valamint óvodás csoportoknak. Végzi, illetve szervezi a településen élő nemzetiségi és etnikai kisebbséghez tartozó lakosság könyvtári ellátását. 

Nyitva tartás

Hétfő:               Zárva
Kedd:          07:30-16:00
Szerda:       07:30-14:00
Csütörtök:   07:30-16.00
Péntek:       07:30-13:30
Szombat:    10:00-12:00